Ειρμοί Κανόνων από όλα τα λειτουργικά βιβλία

#1
Με την ελπίδα ότι θα βοηθηθούν οι συνάδελφοι Ιεροψάλτες, προσπάθησα και βρήκα όλους τους ειρμούς των κανόνων Παρακλητικής, Μηναίων, Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου μελοποιημένους. Καλή δύναμη στη διακονία σας και καλή ανάγνωση.
Τυχόν παρατηρήσεις ευπρόσδεκτες για διόρθωση.
 

Attachments

#5
Με την ελπίδα ότι θα βοηθηθούν οι συνάδελφοι Ιεροψάλτες, προσπάθησα και βρήκα όλους τους ειρμούς των κανόνων Παρακλητικής, Μηναίων, Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου μελοποιημένους. Καλή δύναμη στη διακονία σας και καλή ανάγνωση.
Τυχόν παρατηρήσεις ευπρόσδεκτες για διόρθωση.
Χαίρετε πολύ καλή εργασία πράγματι. Ένα λάθος που εντόπισα εγώ είναι "Πανύμνητε, τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα " του βαρέως σε σχέση με το ποιητικό κείμενο σελίδα 251 στο pdf.
 
Top