Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του Πόντου «Ο Κυριακίδης»

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Την Κυριακή 24 Μαρτίου 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ευξείνου Λέσχης Νάουσας θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ολοκλήρωσης των εργασιών της ψηφιοποίησης των ιστορικών βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρούπολης του Πόντου που φυλάσσονται στο κτίριο του Συλλόγου.
από εδώ.

Εδώ τα ψηφιακά τεκμήρια της βιβλιοθήκης αυτής, στην Ψηφιοθήκη του Α.Π.Θ.
 
#3
Τα υδατογραφήματα είναι πολύ ενοχλητικά :mad: στην ανάγνωση (βεβαίως και στην εκτύπωση). Ακόμη δεν το έχω καταλάβει. Φοβούνται μήπως κλέψει κάποιος την πατρότητα του χειρογράφου;:confused:
 

haris1963

παλαιότατο μέλος
#4
Και η τεκμηρίωση των κωδίκων άλλο πράγμα! :confused::rolleyes:

Βλ. εδώ (παρά Χρυσάνθου του νέου) κι εδώ (εξηγηθέν ..παρά Γρηγορίου... [16ος αι.]).
 
#5
1. [Μουσικό εγχειρίδιο: Στιχηράριον : Μην Σεπτέμβριος - Αύγουστος· Εις την μνήμην του αγίου αποστόλου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου ... Αρχή συν Θεώ Αγίω των Δοξαστικών του Τριωδίου ... Μεγάλη Παρακλητική του Πάσχα]

2.[Μουσικό εγχειρίδιο : Στιχηράριον / Αρχιεπισκόπου Χαλδείας Ιγνατίου] - Ιγνάτιος Σκρίβας Α', ο Φυτιάνος

3. [Μουσικό εγχειρίδιο : Στιχηράριον συν Θεώ αγίω περιέχον τα ιδιόμελα άπαντα του όλου ενιαυτού ... / εκαλλωπίσθη παρά Χρυσάνθου του νέου και πρωτοψάλτου της μεγάλης Εκκλησίας]

4. [Ψαλτική του Τριωδίου]

5. [Αναστασιματάριον σύντομον κατά το ύφος της μεγάλης εκκλησίας : / μελοποιηθέν παρά κυρ Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου· εξηγηθέν κατά τον νέον της μουσικής τρόπον παρά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου] - Λαμπαδάριος, Πέτρος

6. Ταμείον Ανθολογίας: Τόμος Πρώτος : περιέχον άπασαν την Εκκλησιαστικήν ενιαύσιον Ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, της τε Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως, έτι δε και Οκτώ Καλοφωνικούς Ειρμούς εν τω τέλει / τα μεν επιδιορθωθέντα, τα δε μελοποιηθέντα και τονισθέντα παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας, κατά παράδοσιν δε αυτού απαραλλάκτως εξηγηθέντα κατά την νέαν της μουσικής μέθοδον παρά του Α' Δομέστικου Στεφάνου, νυν το πρώτον εκδοθέντα εις τύποις - Κωνσταντίνος

7. α. Ταμείον Ανθολογίας: Τόμος Δεύτερος : περιέχον άπασαν την Εκκλησιαστικήν Ενιαύσιον Ακολουθίαν Εσπερινού Όρθρου Λειτουργίας Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως / πλουτισθέν δε μετά προσθήκης πολλών νέων μαθημάτων, μελισθέντων παρά παρά του αειμνήστου διδασκάλου Θεοδώρου Π. Π. Φωκέως.; 4η έκδ. - Φωκέως, Θεόδωρος
β. Ταμείον Ανθολογίας: Τόμος Δεύτερος : περιέχον άπασαν την Εκκλησιαστικήν Ενιαύσιον Ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως· μετά τινών καλλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει / εγράφθει δε η παρούσα ανθολογία δια χειρός και δαπάνης καμού Ανθύμου Ιεροδιακόνου - Φωκέως, Θεόδωρος

Υ.Γ. Υπάρχουν και λειτουργικά βιβλία τα οποία δεν συμπεριέλαβα
 
Top