Εγκόλπιον Εσπερινού

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Περιέχον τα αναστάσιμα και των οκτώ ήχων με κύριο κορμό το Αναστασιματάριο Πέτρου της Πατριαρχικής Σχολής εκδ.1889.Κατανεμήθηκαν με τρόπο που να είναι εύκολη η χρήση του,όπως π.χ μαζί στιχηραρικά και σύντομα μέλη κλπ.Εχουν προστεθεί τα Ανοιξαντάρια του Θ.π.π.Φωκαέως,το Μακάριος Ανήρ Πέτρου σε επεξεργασία Μανουήλ και το Θεοτόκε Παρθένε του Μπερικέτη.
 
Last edited:
Top