ΕΤΟΣ Ν': Αρ. Φύλλου 379 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014

PANROUST

Μέλος
Την Παρασκευή ταχυδρομήθηκαν τα "Ι.Ν.". Όσοι είναι συνδρομητές να το έχουν στα υπόψη τους από εβδομάδα γιατί κάποιοι παραπονιούνται ότι δεν την λαμβάνουν κάποιες φορές.Ίσως επειδή χάνεται στο δρόμο. Ο τελευταίος θα την λάβει ίσως μετά από δύο τρεις εβδομάδες. Είναι σε μορφή περιοδικού 24 σελίδων.
Θέλω μόνο να κάνω μία παρατήρηση για να μην γίνει καμία παρεξήγηση κυρίως από τους Ιεράρχες.Θα γίνει αναφορά στο επόμενο τεύχος... Έγινε ένα τυπογραφικό λάθος στην στήλη ''Εκλογή Μητροπολιτών".Όποιος το δει θα καταλάβει.
Δεν είναι λάθος της Συντακτικής επιτροπής αλλά του Επιμελητή του περιοδικού.Το αρχικό κείμενο με τις φώτο ήταν σωστό και όταν στείλαμε μία τελευταία διόρθωση να κάνει μόνο,(αφού την είχαμε ελέγξει πάλι όλη από πριν και είχαν γίνει οι υπόλοιπες διορθώσεις) δηλ. του είπαμε ανέβασε και αυτή την φώτο μόνο και τίποτα άλλο και τύπωσε την, δεν ξέρω τι κατάλαβε να κάνει. Κατέβασε μία άλλη φώτο και ανέβασε αυτή την τελευταία συν έσβησε ένα όνομα και διπλό έγραψε ένα άλλο.Το αναφέρω αυτό γιατί έχει να κάνει σε συγκεκριμένο θέμα. Αν ήταν κάπου αλλού δεν θα το ανέφερα.
Ευχαριστώ!
 
Top