Ε΄ ωδή Σταυροπροσκυνήσεως: Σωτήρ οικτίρμον ή Σωτήρ του κόσμου;

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#1
Διαπιστώνεται απόκλιση από τα δύο κλασικά Ειρμολόγια (Πέτρου κ Ιωάννου) που έχουν "Σωτήρ οικτίρμον", και το εν χρήσει Τριώδιο που έχει "Σωτήρ του κόσμου".

«Ὀρθρίζοντες σὲ ἀνυμνοῦμεν, Σωτὴρ τοῦ Κόσμου εἰρήνην, εὑράμενοι τῷ Σταυρῷ σου, δι οὗ ἀνεκαίνισας, τὸ γένος τὸ ἀνθρώπινον, φῶς πρός ἀνέσπερον ἄγων ἡμᾶς».
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


«Ὀρθρίζοντες σὲ ἀνυμνοῦμεν σωτὴρ οἰκτίρμων»

(χφφ. τριῴδια Σινὰ 735 ι’ αἰ. φ. 19r, 755 ι’ αἰ. φ. 68r, Βατοπεδίου 1190 ια’ αἰ. φ. 28r, Λειμῶνος 31 ιβ’ αἰ. φ. 47r, χφ. Λειμῶνος 262 εἱρμολόγιο ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 12r, Εἱρμολόγιον (μουσικό) ἔκδ. 1825 μέρος α’ Πέτρου λαμπαδαρίου σ. 25 μέρος β’ Πέτρου Βυζαντίου σ. 15, Εἱρμολόγιον (ἐκκλησιαστικό) ἔκδ. 1906 σ. 12).


«Ὀρθρίζοντες σὲ ἀνυμνοῦμεν σωτὴρ τοῦ κόσμου»

(χφ. Μ. Λαύρας Δ-45 τριῴδιο ια’ αἰ. φ. 243r, Tριῴδιον ἐκδ. 1586, 1850, 1879 (Ῥώμης), 1960 (Ἀπ. Διακονίας), Πανθέκτη ἔκδ. 1817 τ. 2).

 
Top