Δ. Μπαλαγεώργου-Φ. Κρητικοῦ Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Σινᾶ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Δ. Μπαλαγεώργου-Φ. Κρητικοῦ Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Σινᾶ. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῶν ἀποκειμένων στὴν Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς μονῆς Σινὰ τόμος α' 2008.
 

Attachments

Top