Δ. Μπαλαγεώργου-Φ. Κρητικοῦ Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Σινᾶ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Δ. Μπαλαγεώργου-Φ. Κρητικοῦ Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Σινᾶ. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῶν ἀποκειμένων στὴν Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς μονῆς Σινὰ τόμος α' 2008.
 

Attachments

  • Μουσικὰ Χειρόγραφα Σινὰ τόμος α'.pdf
    21 MB · Views: 79
Top