Δύο και πονηρά εποίησεν (Ήχος Γ΄) Στιχηρόν Ιδιόμελον των Αίνων του Όρθρου της Μεγ. Παρασκευής. Χοράρχης Κων. Σκύφτας

Ερμηνεύει η πανεπιστημιακή χορωδία εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής "ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ" της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην Α΄ Συνάντηση Βυζαντινών Χορωδιών. (Αίθουσα τελετών Α.Π.Θ., 8 Απριλίου 2019).
 
Top