Δύναμις πλ. β΄ Τριαντάφυλλου Γεωργιάδη (+1934)

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#2

Attachments

Top