Δύναμις Τρισαγίου Σύντομον από χειρόγραφο

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Ἀδελφέ, τώρα συνειδητοποιῶ ὅτι καί ὑποενότητα συνθέσεων τοῦ κ. Παπαστεφανάκη εἶχε δημιουργηθεῖ ἀπό τόν Διαχειριστή καί πολλά εἶχες ἀνεβάσει, περισσότερα ὅμως ὁ κ. Παπαστεφανάκης. Θά εἰδοποιήσουμε τόν Διαχειριστή γιά ἐκ νέου δημιουργία ὑποενότητας συνθέσεων τοῦ κ. Παπαστεφανάκη.
ΣΤα χαμένα μηνύματα 2017 (10 Ιουνίου - 9 Δεκεμβρίου) φαίνεται ἡ δραστηριότητα (χωρίς τίς ἐπισυνάψεις ὅταν ὐπῆρχαν) ἀπ᾿ ὅπου μπορεῖς νά δεῖς καί νά ἐπαναλάβεις μηνύματα καί θέματα, τό αὐτό καί ὁ κ. Παπαστεφανάκης.
 
Top