Δύναμις.Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν...

#1
Διασκευασμένο και προσαρμοσμένο σύμφωνα με το Δύναμις του Γ.Μπόμπα.
Πρώτα ο Θεός εν ευθέτω χρόνω θα κάνουμε και ετέρα προσαρμογή πάνω στο ανωτέρω δύναμις.......:)

Υ.Γ. Πολλές ευχαριστίες στους διδασκάλους κ. Ν.Γιάννου και στον συμπολίτη μας κ.Ευάγγελο Γκίκα.....:)
 

Attachments

Top