Δόξα των Εσπερίων Κυριακής της Τυρινής

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#1
Σε έναν χειρόγραφο κώδικα της παλαιάς γραφής του Δοξαστάριου του Πέτρου Λαμπαδαρίου (1775) βλέπουμε την εξής μελωδική φράση:
1775.JPG
Πριν το βασικό προβληματισμό, πιστεύω ότι καλό είναι να παρατηρήσουμε το λάθος που υπάρχει στο χειρόγραφο αυτό, όπου η προτελευταία απόστροφος είναι ουσιαστικά αντικένωμα, αφού πέρα από το γεγονός ότι η «παραλλαγή» δεν βγαίνει, ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος στο δικό του χειρόγραφο έχει τη σωστή μορφή:
View attachment Κώνστας.JPG
Στο δοξαστάριο (έκδοση Πέτρου Εφεσίου) αλλά και σε χειρόγραφους κώδικες, συναντούμε αυτή την σπάνια αν όχι μοναδική εξήγηση από τον Γρηγόριο της εν λόγω φράσης:
View attachment Εφέσιος.JPG View attachment Κώδικας νέας γραφής.JPG
Στην μετέπειτα έκδοση του 1849 δεν υπάρχει η βαρεία:
View attachment Γρηγόριος.JPG
Στη νέα γραφή αφενός συναντάται η φράση αυτή με ομαλόν αντί συνδέσμου (βλ. Αναστασιματάριον Ιωάνου Εωθινόν Ι΄ «Φιλάνθρωπε Κύριε») με διαφοροποιήσεις όσον αφορά στην εισαγωγή νέας συλλαβής, αφετέρου βλέπουμε ότι ο Παναγιώτης Κηλτζανίδης στην δική του ερμηνεία μας δίνει μία μορφή πιο κοντά και στο χειρόγραφο, αλλά και στα πρότυπα της νέας γραφής:
View attachment Κηλτζανίδης.JPG
Η εν λόγω φράση δεν αναφέρεται στο χειρόγραφο με τη διπλή γραφή του Γρηγορίου, αν και υπάρχουν παρόμοιες θέσεις:
View attachment Διπλή γραφή.JPG View attachment Διπλή γραφή 2.JPG
Προσωπικά βάση αυτών που βλέπω και μόνο, τείνω στο σημείο αυτό να συμφωνήσω με τον Κηλτζανίδη, εκτός κι αν η εξήγηση του Γρηγορίου περιείχε ομαλόν αντί για σύνδεσμο και κάτι χάθηκε στην μεταγραφή ή στο τυπογραφείο. Οι έχοντες εμπειρία επί των θεμάτων αυτών ας πάρουν θέση.
 
Top