Δόξα, και νυν προ κοντακίου κατά την έναρξη μιας ακολουθίας (λ.χ. δοξολογία, ενθρόνιση κτλ.)

#1
Όταν πρόκειται να ψαλλεί απολυτίκιο και κοντάκιο κατά την έναρξη μιας ακολουθίας (λ.χ. δοξολογία, ενθρόνιση κτλ.) συνήθως δεν λέγεται προ του κοντακίου το Δόξα, και νυν το οποίο όμως ανελλιπώς λέγεται όταν μετά το απολυτίκιο ψάλλεται θεοτοκίο. Μήπως θα ήταν ορθότερο να λέγεται το Δόξα, και νυν και προ των κοντακίων;
 
Top