Δόξα Πατρί....Τα σύμπαντα σήμερον (΄Ηχος Β΄), Ελέησόν με ο Θεός.... Δόξα εν υψίστοις Θεώ (΄Ηχος ΠΛ. Β΄) Χοράρχης Κων. Σκύφτας

#1
Ιδιόμελα Ν΄ ψαλμού Όρθρου Χριστουγέννων.
Ερμηνεύει η χορωδία εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής "ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ" της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη Β΄ Συνάντηση Βυζαντινών Χορωδιών. (Αίθουσα τελετών Α.Π.Θ., Δεκέμβριος 2019).
 
Last edited:
Top