Δόξα, Καὶ νῦν.

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Σὲ ὅλες τὶς ὁμάδες τροπαρίων παρεμβάλλεται τὸ Δόξα, Καὶ νῦν, διότι κυρίως ὑμνοῦμε τὸν τριαδικὸ Θεό. «Σοὶ πρέπει ὕμνος ὁ Θεός» (ψαλμὸς ξδ' 2).
 
Last edited:
#2


Σὲ ὅλες τὶς ὁμάδες τροπαρίων παρεμβάλλεται τὸ Δόξα, Καὶ νῦν, διότι κυρίως ὑμνοῦμε τὸν τριαδικὸ Θεό· «Σοὶ πρέπει ὕμνος ὁ Θεός» (ψαλμὸς ξδ' 2).
Επίσης, κατά κανόνα, μετά το "Καὶ νῦν", ακολουθεί Θεοτοκίον.
Χριστός Ανέστη!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν τὰ κοντάκια (μὲ ὅλους τοὺς οἴκους τους) καὶ τό «Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε...» τοῦ μεγάλου ἀποδείπνου.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#4
Επίσης, κατά κανόνα, μετά το "Καὶ νῦν", ακολουθεί Θεοτοκίον.
Χριστός Ανέστη!
Αληθώς ανέστη.

Κάποιες παρατηρήσεις επ' αυτού.
Χωρίς να έχω μελετήσει το θέμα κάνω κάποιες σκέψεις εντελώς αθεολόγητα και άνευ ιδιαίτερου βασανισμού, οπότε ας τις αξιοποιήσει ο καθένας ανάλογα. Μία πιθανότητα είναι το "και νυν" να είναι εντελώς άσχετο με τα Θεοτοκία και απλά να συμπίπτουν, εφόσον στην υμνογραφία η μνεία στην Μητέρα του Θεού "κλείνει" σχεδόν κάθε ενότητα των καθ' ημέρα ακολουθιών ή ακόμη και την Αναφορά, το μυστηριακό κέντρο της Θ. Λειτουργίας.

Μία άλλη, είναι ότι η συνέχεια της μικρής όπως λέγεται κατ' άλλους δοξολογίας, να έχει σχέση με τη Θεοτόκο, αφού μέσα από την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου (η οποία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς το πρόσωπο της Μαριάμ), υφίσταται σαν απτή πλέον απόδειξη της συνέχειας "νυν και αεί" της Βασιλείας του Τριαδικού Θεού.

Προσωπικά τείνω να συνταχθώ με την πρώτη πιθανότητα, αλλά καλύτερα θα ήταν να πάρουν θέση όσοι έχουν πραγματικά εμπεριστατωμένη άποψη.
 
Last edited:

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#5


Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν τὰ κοντάκια (μὲ ὅλους τοὺς οἴκους τους) καὶ τό «Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε...» τοῦ μεγάλου ἀποδείπνου.
Εξαιρείται και η Η' ωδή των κανόνων συνήθως, όπου το δόξα επικράτησε να αντικαθίσταται.
 
Top