Δόξα, Και νυν και προ του θεοτοκίου των εξαποστειλαρίων;

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#1
Όταν πρόκειται να ψαλλεί απολυτίκιο και κοντάκιο κατά την έναρξη μιας ακολουθίας (λ.χ. δοξολογία, ενθρόνιση κτλ.) συνήθως δεν λέγεται προ του κοντακίου το Δόξα, και νυν το οποίο όμως ανελλιπώς λέγεται όταν μετά το απολυτίκιο ψάλλεται θεοτοκίο. Μήπως θα ήταν ορθότερο να λέγεται το Δόξα, και νυν και προ των κοντακίων;
Με αφορμή το μήνυμα αυτό, με δημιοθργήθηκε ένας προβληματισμός.Σε όλες τις περιπτώσεις (κεκραγάρια, αίνοι, κανόνες, απολυτίκια κλπ.) προ του επισφραγιστικού θεοτοκίου ακολουθεί Δόξα, Και νυν ή Δόξα τροπάριον Και νυν Θεοτοκίον. Μήπως θα πρέπει να λέγεται Δόξα, Και νυν και προ του θεοτοκίου των εξαποστειλαρίων;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Βεβαίως. Βλ. Συμβολὴν τ. 11 σ. 17, τυπικὸν Μίλι τοῦ ἔτους 1292 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 854, Ὡρολογόπουλον ἔκδ. 1640, εὐχολόγιον J. Goar ἔκδ. α' 1647 ἔκδ. β' 1730 σ. 460, πρωτ. Ἀθ. Κατζιγκᾶ Τὸ ὑμνολογικὸ καὶ εὐχολογικὸ ἔργο Θεοκτίστου τοῦ στουδίτη ἐκδ. Μυγδονία 2000 σσ. 52, 58, 64, 70, 75, 86 καὶ 91.
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#3
Με αφορμή το μήνυμα αυτό, με δημιοθργήθηκε ένας προβληματισμός.Σε όλες τις περιπτώσεις (κεκραγάρια, αίνοι, κανόνες, απολυτίκια κλπ.) προ του επισφραγιστικού θεοτοκίου ακολουθεί Δόξα, Και νυν ή Δόξα τροπάριον Και νυν Θεοτοκίον. Μήπως θα πρέπει να λέγεται Δόξα, Και νυν και προ του θεοτοκίου των εξαποστειλαρίων;
Φυσικά και αυτή είναι η πράξη των Ορθοδόξων Σλάβων & Ρουμάνων.
 
Top