Δωδεκαήμερον

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα στη σειρά «Πηδάλιον» του κ. Αστερίου Δεβρελή είναι ο τόμος «Δωδεκαήμερον» που εκδόθηκε το 1978. Η φιλοσοφία του έργου είναι να υπάρχει ένα και μόνο βιβλίο που θα καλύπτει τις ανάγκες των ημερών του Δωδεκαημέρου. Αρχικά, ο κ. Δεβρελής είχε προτείνει στον Αθανάσιο Παναγιωτίδη να το βγάλουνε μαζί, όπως έγινε με το Επίτομον Αναστασιματάριον το 1955, αλλά εκείνος δεν είχε και πολλή όρεξη να ασχοληθεί. Έτσι, ο κ. Δεβρελής έδρασε μόνος του, επηρεασμένος από πολλούς παλαιούς συνθέτες αλλά και από την προφορική παράδοση του Παναγιωτίδη. Εν τέλει, βέβαια, ο Παναγιωτίδης εξήρε το όλο εγχείρημα!

Εν τω μεταξύ, ο κ. Δεβρελής εδώ και αρκετά χρόνια έχει ηχογραφήσει μια σειρά περίπου 50 κασετών με διάφορα μαθήματα. Ανάμεσά τους υπάρχουν και δύο κασέτες με μέλη από το Δωδεκαήμερό του. Με την προτροπή του αναρτώ τις ηχογραφήσεις αυτές συνοδευόμενες από το μουσικό τους κείμενο. Βέβαια, ο ήχος στις ψηφιοποιήσεις που μου έδωσε είχε αρκετό φύσημα και παραμόρφωση. Το πρώτο το αφαίρεσα, για την παραμόρφωση όμως δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν έχει κανείς καλύτερη ψηφιοποίηση, ας φανεί αρωγός!

Σε πρώτη φάση αναρτώ τα μέλη των Χριστουγέννων. Βλέπετε, ο δάσκαλος επιθυμεί να είναι αναρτημένα τα μέλη πριν από την κύρια ημέρα ώστε να προλάβουν να τα ετοιμάσουν οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό είναι, όμως, μια χρονοβόρα διαδικασία καθώς, εκτός από την επεξεργασία του ήχου, πρέπει να γίνει και η απομόνωση των κειμένων. Λόγω στενότητος χρόνου δεν μπόρεσα να καθαρίσω και τα κείμενα σωστά, ελπίζω να με συγχωρήσετε!

Όλα τα κείμενα προέρχονται από το βιβλίο Πηδάλιον - Δωδεκαήμερον (1978), πλην του «Δύναμις... Όσοι εις Χριστόν» του Πρίγγου, το οποίο προέρχεται από την πρώτη έκδοση της Θ. Λειτουργίας του κ. Δεβρελή (1974).

Εν προκειμένω για το μεθαυριανό Δοξαστικό, ο δάσκαλος ξεκινάει με μια δική του θέση, αργότερη από τις πλείστες μελοποιήσεις του Δοξαστικού αυτού, γιατί θεωρεί ότι η τόσο σύντομη αρχή δεν αρμόζει σε Δοξαστικό παρά, μετά βίας, σε Ιδιόμελο. Συνεχίζει με τη θέση του Αθανασίου Παναγιωτίδη, όπου δεν τονίζει το «την εν σαρκί εμφανίζει» όπως ο Ραιδεστηνός, ο Πρίγγος και οι λοιποί, καθώς δεν είναι εκεί το βάρος της φράσης, αλλά την Γέννησιν, αφού αυτό το γεγονός εορτάζεται!
 

Attachments

 • 01 Εισαγωγή.mp3
  539.4 KB · Views: 101
 • 02 Χριστός γεννάται (αργόν).mp3
  4.2 MB · Views: 184
 • 02 Χριστός γεννάται (αργόν).pdf
  1.1 MB · Views: 234
 • 03 Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής των Προπατόρων.mp3
  10.9 MB · Views: 166
 • 03 Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής των Προπατόρων.pdf
  2.4 MB · Views: 173
 • 04 Και νυν... Υπερευλογημένη.mp3
  3.1 MB · Views: 83
 • 04 Και νυν... Υπερευλογημένη.pdf
  1.2 MB · Views: 108
 • 05 Σήμερον σωτηρία.mp3
  1.8 MB · Views: 73
 • 05 Σήμερον σωτηρία.pdf
  911.7 KB · Views: 83
 • 06 Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως.mp3
  10.5 MB · Views: 129
 • 06 Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως.pdf
  2.5 MB · Views: 170
 • 07 Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ.mp3
  4.9 MB · Views: 97
 • 07 Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ.pdf
  1.2 MB · Views: 132
 • 08 Λαθών ετέχθης.mp3
  1.4 MB · Views: 69
 • 09 Ανέτειλας Χριστέ.mp3
  1.8 MB · Views: 74
 • 08-09 Τροπάρια Προφητειών.pdf
  1.3 MB · Views: 107
 • 10 Η γέννησίς σου.mp3
  2.4 MB · Views: 91
 • 10 Η γέννησίς σου.pdf
  1 MB · Views: 138
 • 11 Δεύτε ίδωμεν πιστοί.mp3
  4.6 MB · Views: 148
 • 11 Δεύτε ίδωμεν πιστοί.pdf
  1.3 MB · Views: 238
 • 12 Τι θαυμάζεις Μαριάμ.mp3
  4.2 MB · Views: 124
 • 12 Τι θαυμάζεις Μαριάμ.pdf
  1.2 MB · Views: 165
 • 13 Ο αχώρητος παντί.mp3
  4.3 MB · Views: 94
 • 13 Ο αχώρητος παντί.pdf
  1.3 MB · Views: 140
 • 14 Α' Αντίφωνον δ' ήχου (αργόν).mp3
  13.3 MB · Views: 102
 • 14 Α' Αντίφωνον δ' ήχου (αργόν).pdf
  2.5 MB · Views: 118
 • 15 Δόξα... Τα σύμπαντα σήμερον.mp3
  2.5 MB · Views: 80
 • 15 Δόξα... Τα σύμπαντα σήμερον.pdf
  949 KB · Views: 109
 • 16 Χριστός γεννάται (σύντομον).mp3
  1.9 MB · Views: 83
 • 16 Χριστός γεννάται (σύντομον).pdf
  908.9 KB · Views: 121
 • 17 Νεηγενές.mp3
  1.9 MB · Views: 86
 • 17 Νεηγενές.pdf
  922.3 KB · Views: 124
 • 18 Επεσκέψατο ημάς.mp3
  6.7 MB · Views: 120
 • 18 Επεσκέψατο ημάς.pdf
  2.2 MB · Views: 163
 • 19 Πάσα πνοή, Ήχ. δ'.mp3
  2.5 MB · Views: 72
 • 19 Πάσα πνοή, Ήχ. δ'.pdf
  906.3 KB · Views: 94
 • 20 Ευφραίνεσθε δίκαιοι.mp3
  3.8 MB · Views: 92
 • 20 Ευφραίνεσθε δίκαιοι.pdf
  1.2 MB · Views: 126
 • 21 Δοξαστικόν Αίνων Χριστουγέννων.mp3
  12.7 MB · Views: 125
 • 21 Δοξαστικόν Αίνων Χριστουγέννων.pdf
  2.6 MB · Views: 176
 • 22 Και νυν.. Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ.mp3
  5.5 MB · Views: 97
 • 22 Και νυν.. Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ.pdf
  1.4 MB · Views: 146
 • 23 Όσοι εις Χριστόν - Δύναμις Πρίγγου.mp3
  11.7 MB · Views: 120
 • 23a Όσοι εις Χριστόν.pdf
  1 MB · Views: 133
 • 23b Δύναμις... Όσοι εις Χριστόν, Κ. Πρίγγου.pdf
  710.3 KB · Views: 119

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα στη σειρά «Πηδάλιον» του κ. Αστερίου Δεβρελή είναι ο τόμος «Δωδεκαήμερον» που εκδόθηκε το 1978. Η φιλοσοφία του έργου είναι να υπάρχει ένα και μόνο βιβλίο που θα καλύπτει τις ανάγκες των ημερών του Δωδεκαημέρου. Αρχικά, ο κ. Δεβρελής είχε προτείνει στον Αθανάσιο Παναγιωτίδη να το βγάλουνε μαζί, όπως έγινε με το Επίτομον Αναστασιματάριον το 1955, αλλά εκείνος δεν είχε και πολλή όρεξη να ασχοληθεί. Έτσι, ο κ. Δεβρελής έδρασε μόνος του, επηρεασμένος από πολλούς παλαιούς συνθέτες αλλά και από την προφορική παράδοση του Παναγιωτίδη. Εν τέλει, βέβαια, ο Παναγιωτίδης εξήρε το όλο εγχείρημα!

Εν τω μεταξύ, ο κ. Δεβρελής εδώ και αρκετά χρόνια έχει ηχογραφήσει μια σειρά περίπου 50 κασετών με διάφορα μαθήματα. Ανάμεσά τους υπάρχουν και δύο κασέτες με μέλη από το Δωδεκαήμερό του. Με την προτροπή του αναρτώ τις ηχογραφήσεις αυτές συνοδευόμενες από το μουσικό τους κείμενο. Βέβαια, ο ήχος στις ψηφιοποιήσεις που μου έδωσε είχε αρκετό φύσημα και παραμόρφωση. Το πρώτο το αφαίρεσα, για την παραμόρφωση όμως δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν έχει κανείς καλύτερη ψηφιοποίηση, ας φανεί αρωγός!

Σε πρώτη φάση αναρτώ τα μέλη των Χριστουγέννων. Βλέπετε, ο δάσκαλος επιθυμεί να είναι αναρτημένα τα μέλη πριν από την κύρια ημέρα ώστε να προλάβουν να τα ετοιμάσουν οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό είναι, όμως, μια χρονοβόρα διαδικασία καθώς, εκτός από την επεξεργασία του ήχου, πρέπει να γίνει και η απομόνωση των κειμένων. Λόγω στενότητος χρόνου δεν μπόρεσα να καθαρίσω και τα κείμενα σωστά, ελπίζω να με συγχωρήσετε!

Όλα τα κείμενα προέρχονται από το βιβλίο Πηδάλιον - Δωδεκαήμερον (1978), πλην του «Δύναμις... Όσοι εις Χριστόν» του Πρίγγου, το οποίο προέρχεται από την πρώτη έκδοση της Θ. Λειτουργίας του κ. Δεβρελή (1974).

Εν προκειμένω για το μεθαυριανό Δοξαστικό, ο δάσκαλος ξεκινάει με μια δική του θέση, αργότερη από τις πλείστες μελοποιήσεις του Δοξαστικού αυτού, γιατί θεωρεί ότι η τόσο σύντομη αρχή δεν αρμόζει σε Δοξαστικό παρά, μετά βίας, σε Ιδιόμελο. Συνεχίζει με τη θέση του Αθανασίου Παναγιωτίδη, όπου δεν τονίζει το «την εν σαρκί εμφανίζει» όπως ο Ραιδεστηνός, ο Πρίγγος και οι λοιποί, καθώς δεν είναι εκεί το βάρος της φράσης, αλλά την Γέννησιν, αφού αυτό το γεγονός εορτάζεται!

Εύγε και ευχαριστίες και στους δύο!
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Έστω και ετεροχρονισμένα, καθώς δε βρήκα χρόνο μες στις γιορτές για τη δέουσα επεξεργασία, ανεβάζω τις υπόλοιπες ηχογραφήσεις του Δωδεκαημέρου από τον κ. Αστέριο Δεβρελή συνοδευόμενες από τα μουσικά τους κείμενα. Καλή ακρόαση!

ΥΓ: Ήθελα να τα βάλω με τη σειρά, αλλά υπερβαίνει τις 2 ώρες η διαδικασία ανεβάσματος και σβήνονται τα πρώτα αρχεία. Μια φορά το ξαναπήρα από την αρχή. Τώρα για 5' καθυστέρησης μου έσβησε 10 αρχεία, ενώ μένουν κάποια ακόμη να ανεβούνε. Δεν το ξαναπιάνω από την αρχή, τα βάζω σε επόμενο μήνυμα.
 

Attachments

 • 29 Το αληθινόν φως επεφάνη.mp3
  7 MB · Views: 76
 • 29 Το αληθινόν φως επεφάνη.pdf
  2.2 MB · Views: 90
 • 30 Δοξαστικόν Αίνων Θεοφανείων.mp3
  8.7 MB · Views: 69
 • 30 Δοξαστικόν Αίνων Θεοφανείων.pdf
  1.4 MB · Views: 82
 • 31 Και νυν... Σήμερον ο Χριστός εν Ιορδάνη.mp3
  7 MB · Views: 66
 • 31 Και νυν... Σήμερον ο Χριστός εν Ιορδάνη.pdf
  1.4 MB · Views: 77
 • 32 Φωνή Κυρίου.mp3
  2.5 MB · Views: 58
 • 32 Φωνή Κυρίου.pdf
  1 MB · Views: 66
 • 33 Σήμερον των υδάτων.mp3
  2 MB · Views: 49
 • 33 Σήμερον των υδάτων.pdf
  905.4 KB · Views: 62
 • 34 Ως άνθρωπος εν ποταμώ.mp3
  2.4 MB · Views: 54
 • 34 Ως άνθρωπος εν ποταμώ.pdf
  914.3 KB · Views: 63
 • 35 Δόξα... Και νυν... Προς την φωνήν.mp3
  8.7 MB · Views: 62
 • 35 Δόξα... Και νυν... Προς την φωνήν.pdf
  2.3 MB · Views: 72
 • 36 Δοξαστικόν Αίνων Αγ. Ιωάννου.mp3
  11.6 MB · Views: 73
 • 36 Δοξαστικόν Αίνων Αγ. Ιωάννου.pdf
  2.9 MB · Views: 84
 • 37 Έσωσε λαόν (αργόν).mp3
  4.2 MB · Views: 77
Last edited:

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Και τα υπόλοιπα αρχεία, ως συνέχεια του αμέσως προηγούμενου σημερινού μηνύματος.
 

Attachments

 • 37 Έσωσε λαόν (αργόν).pdf
  1.2 MB · Views: 92
 • 38 Μάγοι και Ποιμένες... Στέργειν μεν ημάς (αργόν).mp3
  6.9 MB · Views: 74
 • 38 Μάγοι και Ποιμένες... Στέργειν μεν ημάς (αργόν).pdf
  1.4 MB · Views: 110
 • 39 Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν.mp3
  10.2 MB · Views: 68
 • 39 Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν.pdf
  2.2 MB · Views: 93
 • 24 Δοξαστικόν Αίνων Μ. Βασιλείου.mp3
  7.3 MB · Views: 69
 • 24 Δοξαστικόν Αίνων Μ. Βασιλείου.pdf
  1.3 MB · Views: 80
 • 25 Επεφάνη ο Σωτήρ.mp3
  3.3 MB · Views: 81
 • 25 Επεφάνη ο Σωτήρ.pdf
  1.1 MB · Views: 93
 • 26 Πάσα πνοή, Ήχ. α'.mp3
  3 MB · Views: 58
 • 26 Πάσα πνοή, Ήχ. α'.pdf
  969 KB · Views: 72
 • 27 Φως εκ φωτός.mp3
  2.8 MB · Views: 62
 • 27 Φως εκ φωτός.pdf
  993.9 KB · Views: 74
 • 28 Πώς σε Χριστέ.mp3
  2 MB · Views: 62
 • 28 Πώς σε Χριστέ.pdf
  806.8 KB · Views: 77
Last edited:
Top