Δρ Κωνσταντίνου Γεώργιος: "Η Ερμηνεία των μουσικών κειμένων μέσα από την προφορική παράδοση"

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#2
Η προαναφερθείσα ομιλία του πρωτοψάλτη και μουσικοδιδασκάλου κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου, ερευνητή και διδάκτορος του τμήματος μουσικών σπουδών του Ιονίου πανεπιστημίου με θέμα "Η ερμηνεία των μουσικών συνθέσεων μέσα απο την προφορική παράδοση", τώρα και σε κείμενο (pdf), από μια πρόχειρη και ερασιτεχνική απομαγνητοφώνηση.
 

Attachments

Top