Δοῦλοι Κύριον Σύντομον

romios1

Νέο μέλος
#1
Ἔχει κανεὶς ὑπ’ ὄψιν του γιὰ διάφορα Δοῦλοι Κύριον - Σύντομα εἰς ἄλλος ἤχους ὅπως τοῦ Ἐξομολογεῖσθε;
(Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἁγιορειτικὸ Ἦχο α.)
Εὐχαριστῶ.
 
Top