Δοξολογία σε ήχο γ΄, Μπαλασίου Ιερέως

#1
Μεγάλη Δοξολογία (ανέκδοτη) σε ήχο γ΄, Μπαλασίου Ιερέως και νομοφύλακος (ιζ΄αι.), εξηγηθείσα παρά Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.

 
Last edited by a moderator:
Top