Δοξαστικὰ Ἁγίου Πορφυρίου

#1
Τὰ δοξαστικὰ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου συνταχθέντα δι᾿ ἰδίαν χρῆσιν , εὶς κοινὸν ὄφελος. Τὸ τῶν ἀποστίχων «Τὴν τῶν ὁσίων καλλονήν» εἶναι προσαρμογὴ στὸ «"Ιεραρχῶν τἠν καλλονήν» τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπὸ τὴν «Μουσικὴ Κυψέλη» τοῦ λαμπαδαρίου Στεφάνου.
 

Attachments

Top