Δοξαστικό αποστίχων της 14-6-2015

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Στα Δίπτυχα (βλέποντας από την έκδοση στο διαδίκτυο) αναγράφεται ως Δοξαστικό αποστίχων για τον Εσπερινό του Σαββάτου το του Ιεράρχου «Ευφροσύνως σήμερον» σε ήχο Δ΄, το οποίο όμως είναι ιδιόμελο των αποστίχων. Το δοξαστικό είναι το «Των προφητών τους ακραίμονας ...» σε ήχο πλ.Δ΄. οπότε και το Θεοτοκίο που θα ακολουθήσει, θα πρέπει να είναι το «Ανύμφευτε Παρθένε ...». Μήπως παρέβλεψα κάτι;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Σκοπίμως, γιά νά ψαλεῖ καί δοξαστικόν τοῦ ἱεράρχου, δικαιουμένου καί αὐτοῦ ἀπολυτικίου, συμψαλλομένων καί τῶν δύο ἁγίων (προφήτου καί ἱεράρχου) μετά τῶν ἀναστασίμων (πρβλ. κεκραγάρια καί ὄρθρον).
Ὁπότε ὀρθῶς καί τό ἀκολουθοῦν θεοτοκίον τοῦ δ΄ ἤχου.

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#3
Σκοπίμως, γιά νά ψαλεῖ καί δοξαστικόν τοῦ ἱεράρχου, ....
Φαντάστηκα κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώεις ή πρόβλεψη γι' αυτό, ή το "σκόπιμο" είναι κατά την κρίση του συντάκτου;

...Ὁπότε ὀρθῶς καί τό ἀκολουθοῦν θεοτοκίον τοῦ δ΄ ἤχου.
Απ' αυτό φαινόταν ότι δεν έγινε από αβλεψία.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Πιστεύω ὅτι ὑπάρχουν ἀντίστοιχες περιπτώσεις καί πρόβλεψη σέ συμψαλμωδία δύο ἁγίων. Εὔστροφη ἡ διάταξη τοῦ συντάκτου νά μεταχειριστεῖ τό ἰδιόμελον, μή προβλεπομένου νά ψαλεῖ σέ ἀναστάσιμο ἑσπερινό, προβλέποντος παραλλήλως καί τό ἀπολυτίκιον.

Ὑπάρχει σέ μουσικό βιβλίο; Γιά ψᾶξε γρήγορα...


 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#5
... δικαιουμένου καί αὐτοῦ ἀπολυτικίου, ...
Δηλαδή εάν δεν ψαλεί το δοξαστικό του ιεράρχου στα απόστιχα, δεν θα ψαλεί ούτε το απολυτίκιο;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Δηλαδή εάν δεν ψαλεί το δοξαστικό του ιεράρχου στα απόστιχα, δεν θα ψαλεί ούτε το απολυτίκιο;
Μάλιστα. Δές ΕΟΠ & Κύπρου.

Τελικά τό προβλέπει ΤΓΡ (σ. 664).

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#9
Υπάρχει στον Μουσικό Πανδέκτη της ΖΩΗΣ, τόμος 5, σελ. 278.
Όντως έτσι είναι, και ο λόγος που δεν το εντόπισα με το ψάξιμο που έκανα είναι ότι οι συγκεκριμένες σελίδες (277-279) απουσιάζουν από τα αρχεία PDF που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Το ανέβασα τελικά εδώ.
Υπάρχει και στο Μηνολόγιο του π. Κ. Παπαγιάννη σε σύντομο ειρμολογικό μέλος.
 
Top