Δοξαστικό Λιτής Αγ. Καλλινίκου της Τσέρνικα

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#1
Δοξαστικό Λιτής του σήμερον εορταζομένου θαυματουργού Αγ. Καλλινίκου της Τσέρνικα
http://www.youtube.com/watch?v=ylaTc_oySFI
Ψάλλει ο χορός "PSALMODIA", υπό τη χοραρχία του Αρχιδιακόνου Δρ. Sebastian Barbu-Bucur, ο οποίος ίσως και να είναι ο συνθέτης του μέλους.
 
Top