Δοξαστικόν αίνων Υπαπαντής «Ο εν χερσί πρεσβυτικαίς» - Πέτρου Λαμπαδαρίου [ερμηνεία: Δημ. Φακίνος]

Top