Δοξαστικά ἑσπερινοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#1
Στό μήνυμα αὐτό μπορεῖτε νά βρεῖτε τά χειρόγραφα τῶν δοξαστικῶν ἑσπερίων καί ἀποστίχων, καθῶς καί ἕνα τροπάριο τῆς λιτῆς τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, πολιούχου τοῦ Ἀγρινίου, ὅπως τά συνέθεσε ὁ ἀείμνηστος σπουδαῖος διδάσκαλος τῆς ψαλτικῆς τέχνης Γεράσιμος Πρεβεζιάνος τό 1991.
 
Top