Δισκογραφία Αθανασίου Καραμάνη

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Ο Αθανάσιος Καραμάνης εξέδωσε μια σειρά 24 κασετών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα φυλλάδια των CD του όπου αναφέρεται ρητώς το νούμερο. Άλλες από αυτές βγήκαν από την EMI και άλλες από την Ηχογέννηση. Κυρίως ηχογραφήθηκαν μεταξύ των ετών 1982 και 1986, ενώ οι τελευταίες χρονολογούνται το 1991. Μόνο για τρεις δεν γνωρίζω σαφείς ημερομηνίες, όμως ο αριθμός της TC-KAR 1501 την τοποθετεί το 1985 ή το 1986. Το δύσκολο στην παρουσίαση των κασετών του είναι ότι για πάνω από τις μισές δεν υπάρχουν σαφείς τίτλοι. Έτσι, όπου πιστεύω ότι χρειάζεται διευκρίνιση, παραθέτω τα περιεχόμενά τους.

ΚΑΣΕΤΕΣ
-TC-KAR 101 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (1982)
-TC-KAR 201 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (1982)
-TC-KAR 301 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΜΕΓ. ΤΡΙΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ - «ΚΑΣΣΙΑΝΗ» (1983)
-TC-KAR 401 - ΥΜΝΟΙ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (1983)
-TC-KAR 501 - 1. ΣΤΙΧΟΙ ΕΚ ΤΟΥ «ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ» ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ - 2. «ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ» ΟΚΤΑΗΧΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ (1983)
-TC-KAR 601 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1983)
(Χερουβικόν ήχ. α', «Πάσαν την ελπίδα μου», Χερουβικόν ήχ. γ', «Σε υμνούμεν... Άξιον εστίν» Ιακώβου Ναυπλιώτου ήχ. πλ. α', «Έφριξε γη»)
-TC-KAR 701 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΗΧΟΥΣ (1983)
-TC-KAR 801 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1984)
(Εωθινόν α', Απόστολος, Χερουβικόν «Άγια», «Την γαρ σην μήτραν», «Ω, πόσων αγαθών», Εωθινόν θ', «Επί τον ποταμόν», «Μαρία» Μπερεκέτου, «Εις Άγιος», «Εξομολογείσθε»)
-TC-KAR 901 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1984)
(Καταβασίαι «Ανοίξω το στόμα μου», «Πάσα πνοή» ήχ. γ', «Εις το μνήμα σε επεζήτησεν», «Των Αγίων Πατέρων», «Τον Δεσπότην και Αρχιερέα», «Δύναμις» Παλάση, Χερουβικόν ήχ. πλ. α', «Σε υμνούμεν... Άξιον εστίν» ήχ. α' εναρμόνιος)
-TC-KAR 1001 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1984)
(Τυπικά και Μακαρισμοί, Τρισάγιον και Δύναμις εις βαρύν πεντάφωνον, Χρουβικόν ήχ. γ', «Άκουσον θύγατερ», Κράτημα Μπερεκέτου ήχ. βαρύς)
-TC-KAR 1101 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΑΘ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-Συμψάλλει ο Μ. Χορός του συλλόγου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης (Ι. Δαμασκηνός) Σόλο: Αθανασία Αραμπατζή, Χρήστος Μυγδαλιάς (1984)
(Ανοίξαντάρια Γ. Ραιδεστινού, Κεκραγάριον Ιακώβου ήχ. α', «Πάντα χορηγή», «Τα κατά πόλιν δεσμά», «Είδομεν το φως», «Εις το μνήμα», «Ως γενναίον εν μάρτυσιν», «Τείχος οχυρομένον» - «Αίμα και πυρ», «Δεύτε λάβετε φως», «Την Ανάστασίν Σου», «Αναστάσεως ημέρα» Χρυσάφου του νέου, Κράτημα Πέτρου Πελοποννησίου, «Άλλαλα τα χείλη», «Άκουσον θύγατερ»)
-TC-KAR 1201 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΑΘ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-Συμψάλλει ο Μ. Χορός του συλλόγου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης (Ι. Δαμασκηνός) Σόλο: Χρήστος Μυγδαλιάς (1984)
(Χορωδιακά: «Μη αποστρέψης», Κατανυκτικά κατ' ήχον, «Ψυχή μου ψυχή μου», «Θαυμαστή» Ιακώβου
Αθ. ΚΑραμάνης: Τροπάριον Κασσιανής Πέτρου Πελοποννησίου)
-TC-KAR 1301 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ - ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (1985)
-TC-KAR 1401 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ (1985)
-TC-KAR 1501 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΣ Β'*
-TC-KAR 1601 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1986)
(Αίνοι ήχ. α', Εωθινόν ε', Δοξολογία Ιακώβου ήχ. α', Αίνοι ήχ. β', Εωθινόν ς', «Άνωθεν οι Προφήται»)
-TC-KAR 1701 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1986)
(Αίνοι ήχ. γ', Εωθινόν ζ', Δοξολογία Ιακώβου ήχ. βαρύς, Αίνοι ήχ. δ', Αίνοι ήχ. πλ. α', Εωθινόν α', «Σήμερον σωτηρία»)
-TC-KAR 1801 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1986)
(Δοξολογία Πέτρου Βυζαντίου ήχ. πλ. α', Αίνοι, Ήχ. πλ. δ', Εωθινόν δ', Δοξολογία Ιακώβου ήχ. πλ. δ', Εωθινόν θ', Δοξολογία Χουρμουζίου ήχ. βαρύς εναρμόνιος)
-TC-KAR 1901 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1986)
(Αίνοι ήχ. πλ. β', Εωθινόν β', Δοξολογία Ιακώβου ήχ. β', Εωθινόν ι', Εωθινόν ια', Δοξολογία Γρηγορίου ήχ. πλ. δ', «Τον Δεσπότην»)
-TC-KAR 2001 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1986)
(Αίνοι, ηχ. βαρύς, Εωθινόν γ', Δοξολογία Βιολάκη ηχ. πλ. α' 5φωνος, Δοξολογία Βιολάκη ηχ. πλ. β', «Περίζωσε την ρομφαίαν σου»)
-TC-KAR 1202 - ΝΕΚΡΩΣΙΜΑ - ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
-ΗΧ-021 - ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
-ΗΧ-022 - ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΑΙ (1991)
(«Περίζωσε την ρομφαίαν σου», «Την γαρ σην μήτραν», «Σώμα Χριστού ήχ. α', Κράτημα από «Επί τον ποταμόν», «Ψυχή μου, ψυχή μου», «Θαυμαστή», «Κατευθυνθήτω» Προηγιασμένων Πέτρου Πελοποννησίου, «Γεύσασθε» Ι. Κλαδά, «Άκουσον θύγατερ», Κράτημα Μπερεκέτου ήχ. βαρύς)
-ΗΧ-709 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (1991)

CD
-CD 101 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (1998, όμοιο με κασέτα TC-KAR 101)
-CD 201 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (1998, όμοιο με κασέτα TC-KAR 201)
-CD 301 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (1998, όμοιο με κασέτα TC-KAR 301)
-CD 401 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (1998, όμοιο με κασέτα TC-KAR 401)
-CD 501 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (1998, όμοιο με κασέτα ΗΧ-022)
-ΨΑΛΛΑΤΕ ΣΥΝΕΤΩΣ ΤΩ ΘΕΩ Β', CD1 (2003)
(Τμήμα της εμφάνισης του χορού Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» στο β' Μουσικολογικό συνέδριο του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας το 2003 υπό τη χοραρχία του Αθανασίου Καραμάνη)
-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ, Έκδοση Ι.Μ. Βατοπαιδίου (2014)
(Στο DVD που συνοδεύει την έκδοση αυτή υπάρχει mp3 με το μέλος «Επί των ποταμών Βαβυλώνος» του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος σε εκτέλεση του Αθανασίου Καραμάνη, η οποία προέρχεται από την κασέτα υπ' αριθμόν TC-KAR 801).
-1961 ΑΡΧΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, Παραγωγή Βασιλείου Παππά (2008)
Ενδεχομένως να συμμετέχει και ο Γεώργιος Παππάς (Παπαβασιλείου), που εικονίζεται στο εξώφυλλο το δίσκου μαζί με τον Καραμάνη. Ο δάσκαλος τραγουδάει τα δύο πρώτα τραγούδια, «τα μελιτζανιά» και «η Βαγγελιώ». Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

______________
*Δεν έχω την κασέτα για να ξέρω λεπτομέρειες στα σίγουρα, τμήμα της όμως ανέβηκε εδώ.
**Έχω το αντίστοιχο CD. Για τον τίτλο έκανα εικασία βασιζόμενος εδώ διότι γνωρίζω ότι πρωτοκυκλοφόρησε μαζί με τα Δημοτικά τραγούδια το 1991 και ότι συνολικά οι κασέτες είναι 24.
 
Last edited:

Zwan

Σκυλί
#2
Τα δυο πρώτα κυκλοφόρησαν και σε δίσκους βινυλίου, με αριθμούς LPKAR-101 και LPKAR-201. Δίσκοι Ψαλμωδία, αριθμός αδείας 1982, (p) 1983. Ίσως και άλλα;
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#3
Τα δυο πρώτα κυκλοφόρησαν και σε δίσκους βινυλίου, με αριθμούς LPKAR-101 και LPKAR-201. Δίσκοι Ψαλμωδία, αριθμός αδείας 1982, (p) 1983. Ίσως και άλλα;
Οι 10 πρώτες κασέτες έχουν τετράγωνη έγχρωμη εικόνα ή φωτογραφία στο εξώφυλλο και διάρκεια γύρω στα 45'. Όλες οι υπόλοιπες έχουν τη φωτογραφία του Καραμάνη και διάρκεια μεγαλύτερη. Ενδεχομένως, λοιπόν, να ήταν 10 οι δίσκοι βινυλίου. Και οι κασέτες, όμως, πρέπει να βγήκαν από τα masters και όχι από τους δίσκους (όπως έγινε σε άλλες παραγωγές) διότι ο ήχος είναι πεντακάθαρος!
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#4
Παρέλλειψα να αναφέρω τη συμμετοχή του Άρχοντος ως χοράρχου στο CD του Β' Μουσικολογικού Συνεδρίου, κάτι που προσθέτω άμεσα.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#6
Που θα βρω τις κασετες του Αρχοντα??Ευχαριστω
Αν έχει ξεμείνει καμία σε κανένα παλιό βιβλιοπωλείο έχει καλώς. Έχουν πάντως εξαντληθεί απ' τα περισσότερα. Κι εγώ ψάχνω κάποια που μου λέιπει.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#7
Στα τέλη του 1974 και στις αρχές του 1975 τα Ιεροψαλτικά Νέα έβγαλαν με αντίστοιχη χρονολογική σειρά, τις παρακάτω διαφημίσεις.


Από αυτές προκύπτει ότι, πριν βγει η σειρά των κασετών που περιγράφω στο πρώτο μου μήνυμα, κάποιες είχαν βγει νωρίτερα, με άλλη σειρά και ενίοτε άλλη μορφή. Συγκεκριμένα, βάσει των περιεχομένων μελών, προκύπτουν οι ακόλουθες αντιστοιχίες:

Η 1η κασέτα του παρόντος μηνύματος είναι η 9η της μεταγενέστερης σειράς.
Η 2η κασέτα του παρόντος μηνύματος είναι η 10η της μεταγενέστερης σειράς.
Η 3η κασέτα του παρόντος μηνύματος είναι η 1η της μεταγενέστερης σειράς.
Η 4η κασέτα του παρόντος μηνύματος είναι η 2η της μεταγενέστερης σειράς.
Η 5η κασέτα του παρόντος μηνύματος είναι η 3η της μεταγενέστερης σειράς.
Η 6η κασέτα του παρόντος μηνύματος το πιθανότερο είναι πως δεν περιήλθε στη νέα σειρά.

Οι καινούριες κασέτες, όμως, δεν είναι πάντα πιστές επανεκδόσεις των παλαιών αλλά συνήθως απουσιάζουν μέλη. Συγκεκριμένα:
-Στην περίπτωση της 1ης κασέτας έχουμε πλήρη μεταφορά στη μεταγενέστερη.
-Στην περίπτωση της 2ης κασέτας του παρόντος μηνύματος δεν πέρασε στη νέα σειρά το Εισοδικό, το «Δύναμις» του Βήματος και τα Πατριαρχικά «Σε υμνούμεν» καί «Άξιον εστίν».
-Στην περίπτωση της 3ης κασέτας του παρόντος μηνύματος, αν και δεν παρατίθεται πλήρης λίστα των μελών της παλαιάς κασέτας, εντούτοις από τα αναφερόμενα απουσιάζουν στη νέα ένα από τα δύο «Όσοι εις Χριστόν» και τα Λειτουργικά της Θ. Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου.
-Στην περίπτωση της 4ης κασέτας του παρόντος μηνύματος, το «Μη προσευξώμεθα» μεταφέρθηκε σε άλλη θέση στη νέα κασέτα και απαλείφθηκαν οι στίχοι της Δοξολογίας του Πέτρου Πελοποννησίου σε ήχο δ' άγια.
Για την 5η κασέτα δεν έχουμε λεπτομερή περιεχόμενα για να συγκρίνουμε.

Εικάζω πως οι αλλαγές έγιναν για να προσαρμοστεί ο χρόνος σε αυτό των δίσκων βινυλίου, που τουλάχιστον για μερικές ηχογραφήσεις γνωρίζουμε πως τυπώθηκαν. Δυστύχημα αποτελεί το γεγονός ότι έμειναν κουτσουρεμένες οι εγγραφές και στα CD που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια. Είναι νομίζω επιτακτική ανάγκη να βρεθούν οι ηχογραφήσεις στην πρωτότυπη μορφή τους προκειμένου να ανακτήσουμε το πλήρες υλικό.
 

Johnsteff

Στεφούλης Ιωάννης
#8
Αγαπητέ Γιάννη,
σου αξίζουν πραγματικά θερμά συγχαρητήρια για τις εργώδεις προσπάθειες που κάνεις για να καταλογραφήσεις με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις κασσέτες που είχε κυκλοφορήσει κατά καιρούς ο δάσκαλος.
Για να συμβάλλω και εγώ λίγο στην προσπάθειά σου, επισημαίνω τα εξής.
Καταρχήν λες πως στην περίπτωση της 1ης κασέτας έχουμε πλήρη μεταφορά στη μεταγενέστερη. Λοιπόν, να ξέρεις πως σε καμία από τις παλιές κασσέτες, όταν ξανακυκλοφόρησαν στην νέα σειρά, δεν είχαμε πλήρη μεταφορά. Και ο λόγος είναι απλός. Διότι όλες οι κασσέτες της παλιάς σειράς ήταν ιδιωτική παραγωγή του ίδιου του δάσκαλου, γι' αυτό και ήταν όλες διάρκειας μίας ώρας. Όμως, όταν έβγαλε την νέα σειρά, είχε (δυστυχώς) την ιδέα να τις πάει στην κολούμπια, γι' αυτό και όλες αυτές ήταν πια κασσέτες "εταιρίας", με την επίσημη ταινία ασφαλείας και, κυρίως, με την διάρκεια που είχαν όλες οι κασσέτες των εταιριών, δηλαδή μέγιστο τα 50 λεπτά.
Έτσι, όταν επανεκδόθηκε η πρώτη κασσέτα, παραλείφθηκαν οι αίνοι του γ΄ήχου.
Επίσης, στην επανέκδοση της τρίτης κασσέτας υπάρχουν και τα δύο τα δύναμις Όσοι σεις Χριστόν, αλλά παραλείφθηκαν όντως τα λειτουργικά του Μ. Βασιλείου, όπως επίσης και το Στίβει θαλάσσης, που το λέει και αυτό μόνος του, όπως το Χριστός γεννάται. Αλλά επειδή ακριβώς ήταν πολύ κρίμα που παραλείφθηκαν τα του Μ. Βασιλείου, διότι τα λέει πολύ όμορφα, έχω φροντίσει και τα έχω ανεβάσει εγώ εδώ στο ψαλτολόγιο, καιρό πριν.
Η έκτη κασσέτα, δυστυχώς, δεν επανεκδόθηκε ποτέ...
 
Last edited:

Johnsteff

Στεφούλης Ιωάννης
#9
Ανατυπώσεις παλαιών κασσετών είναι και οι ακόλουθες της νέας σειράς:

-TC-KAR 401 - ΥΜΝΟΙ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (1983)

-TC-KAR 501 - 1. ΣΤΙΧΟΙ ΕΚ ΤΟΥ «ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ» ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ - 2. «ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ» ΟΚΤΑΗΧΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ (1983)

-TC-KAR 601 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1983)
(Χερουβικόν ήχ. α', «Πάσαν την ελπίδα μου», Χερουβικόν ήχ. γ', «Σε υμνούμεν... Άξιον εστίν» Ιακώβου Ναυπλιώτου ήχ. πλ. α', «Έφριξε γη»)

-TC-KAR 701 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΗΧΟΥΣ (1983)

-TC-KAR 801 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ (1984)
(Εωθινόν α', Απόστολος, Χερουβικόν «Άγια», «Την γαρ σην μήτραν», «Ω, πόσων αγαθών», Εωθινόν θ', «Επί τον ποταμόν», «Μαρία» Μπερεκέτου, «Εις Άγιος», «Εξομολογείσθε»)

-TC-KAR 1101 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΑΘ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-Συμψάλλει ο Μ. Χορός του συλλόγου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης (Ι. Δαμασκηνός) Σόλο: Αθανασία Αραμπατζή, Χρήστος Μυγδαλιάς (1984)
(Ανοίξαντάρια Γ. Ραιδεστινού, Κεκραγάριον Ιακώβου ήχ. α', «Πάντα χορηγή», «Τα κατά πόλιν δεσμά», «Είδομεν το φως», «Εις το μνήμα», «Ως γενναίον εν μάρτυσιν», «Τείχος οχυρομένον» - «Αίμα και πυρ», «Δεύτε λάβετε φως», «Την Ανάστασίν Σου», «Αναστάσεως ημέρα» Χρυσάφου του νέου, Κράτημα Πέτρου Πελοποννησίου, «Άλλαλα τα χείλη», «Άκουσον θύγατερ»)

-TC-KAR 1201 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΑΘ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-Συμψάλλει ο Μ. Χορός του συλλόγου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης (Ι. Δαμασκηνός) Σόλο: Χρήστος Μυγδαλιάς (1984)
(Χορωδιακά: «Μη αποστρέψης», Κατανυκτικά κατ' ήχον, «Ψυχή μου ψυχή μου», «Θαυμαστή» Ιακώβου
Αθ. Καραμάνης: Τροπάριον Κασσιανής Πέτρου Πελοποννησίου).

Δεν αποκλείεται αυτή η τελευταία να είναι η έκτη της παλιάς σειράς, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#10
Αλλά επειδή ακριβώς ήταν πολύ κρίμα που παραλείφθηκαν τα του Μ. Βασιλείου, διότι τα λέει πολύ όμορφα, έχω φροντίσει και τα έχω ανεβάσει εγώ εδώ στο ψαλτολόγιο, καιρό πριν.
Η έκτη κασσέτα, δυστυχώς, δεν επανεκδόθηκε ποτέ...
Σας ευχαριστώ θερμά για την όλη αυτή ενημέρωση!

Το μέλος των Λειτουργικών του Μ. Βασιλείου το ανεβάσατε στο μήνυμα αυτό και είναι όντως υπέροχο!

Δε νομίζω πως δε θα υπήρχε πρόβλημα για ανάρτηση και των υπολοίπων μελών που δεν πέρασαν στις επίσημες κασέτες του άρχοντα, αφού δεν υπήρξε και δεν υπάρχει σε αυτά εμπορική εκμετάλλευση. Σας παρακαλώ θερμά γι' αυτό! Πιστεύω πως είναι και παράκληση όλων των θιασωτών του!
 

KLefteris

Ελευθέριος Καραμάνης
#11
Νομίζω ότι το παρακάτω θα επιλύσει τις διάφορες απορίες σχετικά με το περιεχόμενο των κασσετών κλπ.

Είχα -προφανώς λανθασμένα- την εντύπωση ότι το σύνολο του μέχρι τώρα εκδοθέντος έργου του του παππού μου (ΚΑΡΑΜΑΝΗ) ήταν γνωστό σε όλους τους ενδιαφερομένους, ή οτι τελοσπάντων μπορούσε να ενημερωθεί ο οποιοσδήποτε σχετικά με αυτό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κυρίως μέσω των βιβλιοπωλείων.

Γι αυτόν τον λόγο παραθέτω εδώ το σχετικό pdf που είναι ο τελευταίος "κατάλογος" (2013) με τα μέχρι τώρα εκδοθέντα έργα. Λογικά, τις πληροφορίες αυτές μπορεί να τις πάρει κάποιος και από τα βιβλιοπωλεία, αλλά βλέπω τελευταία μια μικρή "δυσχέρεια" επικοινωνίας. Πιθανώς να είναι συμπτωματικό.

Εάν κάποια από αυτά τα έργα είναι σε έλλειψη (έχουν εξαντληθεί), θα ακολουθήσει η επανέκδοσή τους, αλλά για λεπτομέρειες μπορεί όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου (τα στοιχεία μου υπάρχουν στο pdf). Πρόκειται να εκδοθεί και νέο υλικό, για το οποίο θα κάνω σχετική ανακοίνωση, αλλά, κάθε πράγμα στην ώρα του.

Να ξεκαθαρίσω εδώ οτι δεν προσπαθώ να κάνω κάποιου είδους "διαφήμηση", κάτι τέτοιο άλλωστε δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Όπως γνωρίζετε δεν έχω κάνει κανενός είδους παρέμβαση ως τώρα, αν και διαβάζω το συγκεκριμένο forum εδώ και πολύ καιρό (παρ' ότι έγινα μέλος σχετικά πρόσφατα).
 

Attachments

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#12
Νομίζω ότι το παρακάτω θα επιλύσει τις διάφορες απορίες σχετικά με το περιεχόμενο των κασσετών κλπ.

Είχα -προφανώς λανθασμένα- την εντύπωση ότι το σύνολο του μέχρι τώρα εκδοθέντος έργου του του παππού μου (ΚΑΡΑΜΑΝΗ) ήταν γνωστό σε όλους τους ενδιαφερομένους, ή οτι τελοσπάντων μπορούσε να ενημερωθεί ο οποιοσδήποτε σχετικά με αυτό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κυρίως μέσω των βιβλιοπωλείων.

Γι αυτόν τον λόγο παραθέτω εδώ το σχετικό pdf που είναι ο τελευταίος "κατάλογος" (2013) με τα μέχρι τώρα εκδοθέντα έργα. Λογικά, τις πληροφορίες αυτές μπορεί να τις πάρει κάποιος και από τα βιβλιοπωλεία, αλλά βλέπω τελευταία μια μικρή "δυσχέρεια" επικοινωνίας. Πιθανώς να είναι συμπτωματικό.

Εάν κάποια από αυτά τα έργα είναι σε έλλειψη (έχουν εξαντληθεί), θα ακολουθήσει η επανέκδοσή τους, αλλά για λεπτομέρειες μπορεί όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου (τα στοιχεία μου υπάρχουν στο pdf). Πρόκειται να εκδοθεί και νέο υλικό, για το οποίο θα κάνω σχετική ανακοίνωση, αλλά, κάθε πράγμα στην ώρα του.

Να ξεκαθαρίσω εδώ οτι δεν προσπαθώ να κάνω κάποιου είδους "διαφήμηση", κάτι τέτοιο άλλωστε δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Όπως γνωρίζετε δεν έχω κάνει κανενός είδους παρέμβαση ως τώρα, αν και διαβάζω το συγκεκριμένο forum εδώ και πολύ καιρό (παρ' ότι έγινα μέλος σχετικά πρόσφατα).
Αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την όλη αυτή πληροφόρηση, θα σας παρακαλούσα να μας ενημερώσετε και για το περιεχόμενο των βιντεοκασετών που έχουν εκδοθεί. Πιστεύω πως θα ενδιέφερε πολλούς από μας!
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#13
Στον κατάλογο της δισκογραφίας του διδασκάλου προστέθηκε η ηχογράφηση του Πολυελέου «Επί των ποταμών Βαβυλώνος» του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος που εμπεριέχεται σε μορφή mp3 στο συνοδευτικό DVD της έκδοσης του έργου «Εισαγωγή Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος» από την Ι.Μ. Βατοπαιδίου (2014). Η ηχογράφηση προέρχεται από την κασέτα TC-KAR 801.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#14
Πληροφορήθηκα από το μέγα συλλέκτη Δημήτρη Σκρέκα την ύπαρξη ενός CD με παραδοσιακά τραγούδια που τραγουδάει ο δάσκαλος το 1961 με την ορχήστρα του Βελβεντού το 1961. Δε γνωρίζω αν είναι επίσημη κυκλοφορία και πού μπορεί κανείς να το βρει, πάντως το προσθέτω στη δισκογραφία. Τα περιεχόμενα είναι τα παραπάνω, ενώ ο Καραμάνης τραγουδάει τα δύο πρώτα τραγούδια. Το εξώφυλλο φέρει τη φωτογραφία του Καραμάνη και του Γεωργίου Παππά (Παπαβασιλείου), ο οποίος δεν ξέρω αν συμμετέχει στο CD. Είναι παραγωγή Βασιλείου Παππά 2008.

1. Τα μελιτζανιά (Αθ. Καραμάνης)
2. Η Βαγγελιώ (Αθ. Καραμάνης)
3. Χορέψετε παιδιά του Βελβεντού (χορωδία;)
4. Σκόρπιο (οργανικό)
5. Αράχωβα, Τσάμικο (οργανικό)
6. Ένδεκα, Καρσιλαμάς (οργανικό)
 
Top