Διδασκαλία, καθήκοντα και υποχρεώσεις Βυζαντινής χορωδίας

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#1
[Σημείωμα συντονιστή (ΔΚ)] Μεταφέρθηκε από το θέμα Χορωδία "Μέλος Ανατολικόν" (Α. Βασιλόπουλος).

Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες!
Προσωπικά μου άρεσε το αποτέλεσμα σε ένα αρκετά δύσκολο κομμάτι!
Πείτε μας, αν θέλετε, πληροφορίες για την χορώδια για να μάθουμε και εμείς.
Κατ' αρχήν για να στηθεί μία αξιόλογη Χορωδία, θα πρέπει να ισχύουν οι κάτωθι απαράβατοι κανόνες :
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΩΝ
ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
1)Η Χορωδία, διευθύνεται από ένα άτομο. Τον Χοράρχη.
Οι υποδείξεις του, πρέπει να είναι σεβαστές και να εκτελούν-ται από όλους τους Χορωδούς.
2)Η επιτυχία της εμφανίσεως της Χορωδίας, εξαρτάται από τη δική σου προσοχή και σωστή εκτέλεση των Μαθημάτων, κα-θώς επίσης, και από την εφαρμογή των υποδείξεων του Χοράρχη.
3)Έχεις υποχρέωση, να σέβεσαι και να υπολήπτεσαι τους συνα-δέλφους σου Χορωδούς και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τον Χοράρχη.
4)Να είσαι ακριβής και συνεπής, σε κάθε πρόβα και εκδήλωση, ώστε να σημειώνεται πρόοδος μουσική, πνευματική και καλλιτεχνική, καθώς επίσης, να μήν γίνεσαι αφορμή καθυστερήσεων και άλλων επιπλοκών, στή λειτουργία της Χορωδίας.
5)Σε περίπτωση απουσίας σου, να πληροφορείς τον Δάσκαλο και Χοράρχη σου, διότι με μερικές αδικαιολόγητες απουσίες, είναι δυνατόν, να δημιουργήσεις προβλήματα στήν πορεία της Χορωδίας.
6)Γιά τυχόν παρατηρήσεις σου ή παράπονο, να απευθύνεσαι στό Δάσκαλο και Χοράρχη σου, κατά προτίμηση, κατ’ ιδίαν.
7)Είναι απαραίτητο, σε κάθε αρχή και τέλος ενός Μαθήματος, να κοιτάζεις τον Χοράρχη. Ομοίως στίς θέσεις εκείνες, που επιβάλλεται διαφορετική χρονική αγωγή.
8)Τα Μαθήματα, ως επί το πλείστον, αρχίζουν από τη θέση του απλού χρόνου. Εάν όμως το μουσικό κείμενο, δέν επιδέχεται την θέση, σάν αρχή, και χρειάζεται έναρξη του Μέλους από την άρση του χρόνου, τότε πρέπει οπωσδήποτε, να κτυπήσου-με πρώτα θέση στό χρόνο μας, και στήν άρση, να εκτελέσου-με την έναρξη του Μαθήματος.
9)Γνωστό είναι, ότι μετά από διαστολή, ο χαρακτήρας που ακο-λουθεί, εκτελείται ΠΑΝΤΑ στή θέση του χρόνου.
10) Να προσέχεις τα παρεστηγμένα, και να τα εκτελείς σωστά.
11) Εάν έχεις αμφιβολία γιά οτιδήποτε, απευθύνσου στόν Χοράρ-
χη, γιά να σου αναλύσει τον τρόπο της εκτέλεσης.
12) Μεγάλη προσοχή, χρειάζεται στούς Σταυρούς και στίς Παύ-
σεις. Η επιτυχία της Χορωδίας εξαρτάται, από το εάν εσύ,
κόψεις το Μέλος, όταν συναντάς αυτά τα σημεία. Και όταν
λέμε « να κόψεις », το εννοούμε. Σάν να πέφτει τσεκούρι.
13) Στά σημεία που υπάρχει απόστροφος με σημειωμένη Δίεση,
καλό θα είναι να εκτελείς, αντί της αποστρόφου, ίσον.
14) Όπου υπάρχει η ένδειξη « ΣΙΓΑ », εννοούμε σιγά και όπου
υπάρχει η ένδειξη « ΠΟΛΥ ΣΙΓΑ », εννοούμε ψίθυρο.
15) Εάν είσαι στά Ισοκρατήματα, πρέπει να γνωρίζεις, ότι η προ-
σφορά σου, είναι εξ’ ίσου πολύτιμη, διότι δέν νοείται Βυζαν-
τινή Χορωδία, χωρίς Ισοκράτημα. Επίσης ότι είναι ευκολότε-
ρο να ψάλλεις, παρά να Ισοκρατείς.
16) Τα Ισοκρατήματα, πρέπει να αλλάζουν ακριβώς στή θέση που
υπάρχουν οι ενδεδειγμένες εναλλαγές, και όχι οπουδήποτε.
17) Το Ισοκράτημα, ακολουθεί την πορεία του Μέλους. Δηλαδή
όταν υπάρχουν Σταυροί ή παύσεις, εφ’ όσον κόβεται το Μέ-
λος, κόβεται και το Ισοκράτημα.
18) Όπου υπάρχει το Έτερον ή Σύνδεσμος, τούτο σημαίνει ότι
δέν πρέπει να κοπεί στό σημείο εκείνο η Μελωδία.
19) Στά σημεία που υπάρχουν Υφέν, ο χαρακτήρας που καλύπτε-
ται απ’ αυτό, ψάλλεται σάν να υπάρχει Κορώνα σ’ εκείνο το
σημείο ( δηλαδή, επάνω στό Γοργό ).

Εάν Φίλε Συνάδελφε και Χορωδέ, εφαρμόσεις όλα τα ανωτέρω,
να είσαι υπερβέβαιος ότι θα η Χορωδία της οποίας είσαι Μέλος, θα έχει πάντα επιτυχίες.

Υ. Γ. Για να θυμούνται οι " Παλαιοί " και να μαθαίνουν οι νέοι.


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
:
 
Last edited by a moderator:
Top