Διαφορά Ελληνικής / Σλαβωνικής Οκτωήχου.

#1
Στη Σλαβωνική Οκτώηχο, στον Εσπερινό της Κυριακής , μετά τα επτά αναστάσιμα Εσπέρια του ήχου παρατίθενται τρία προσόμοια στιχηρά της Θεοτόκου με την σημείωση ότι λέγονται είτε όταν δεν υπάρχει Μηναίο είτε στην Λιτή. Επιπλέον σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν στην Ελληνική έκδοση στη θέση αυτή και ότι είναι έργο Παύλου Αμορίου.

Από μια πρόχειρη σύγκριση διαπίστωσα ότι είναι διαφορετικά από τα απόστιχα του Μικρού Εσπερινού.

Γνωρίζουμε κάτι περί αυτών και περί της χρήσεώς τους;
 
Top