Διάταξις Αγρυπνίας

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#22
Γιατί όμως το Αγιορείτικον Τυπικόν στην σελ. 88 αναφέρει πως απόλυσις της Θ Ώρας ου γίνεται.
«Περὶ τοῦ τὴν αὐτὴν λειτουργίαν τῶν εὐχῶν πάντοτε καὶ ἐν ταῖς ἐννάταις, καὶ ἐν ταῖς ἑσπέραις ὀφείλειν γίνεσθαι» (ιη’ κανόνας Λαοδικείας περὶ τὸ 363). Ἄρα ἡ θ’ δὲν συνάπτεται στὸν ἑσπερινό. Διαφορετικὰ δὲν ἔχει νόημα ἡ θεσμοθέτηση καὶ τῶν δύο ἀκολουθιῶν. Βλ. καὶ Ἰ. Φουντούλη Λειτουργικὴ τεῦχος ε’ Ἀκολουθίαι τοῦ νυχθημέρου (σημειώσεις πρὸς χρήσιν τῶν φοιτητῶν) Θεσσαλονίκη 1969 σ. 62.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#23
Top