Διάταξη και συνδυασμοί πλήκτρων βυζαντινού οργάνου

Δούναβις

Ἡ πεῖρα μοῦ ξέμαθε τὸν κόσμο... Ὀδυσσέας Ἐλύτης.
#1
Ἐπιδιώκοντας τὴν ἀπεικόνιση Βυζαντινοῦ μουσικοῦ ὀργάνου μὲ τὸν μικρότερο δυνατὸν ἀριθμὸ πλήκτρων καὶ τοὺς ἀνάλογους συνδυασμοὺς των...
 

Attachments

Top