Δημοτικές εκλογές.

#1
Αγαπητοί φιλόμουσοι, ιεροψάλτες και μή, οι μετά αγάπης σπουδάζοντες αεί την μουσική μας.
Σας γνωστοποιώ την συμμετοχή μου ως υποψηφίου δημ. συμβούλου στον δήμο αχαρνών Αττικής (μενίδι), πλησίον του Παναγ. Γρηγοριάδη. Με την παράταξη "ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ".
Η παρούσα ανακοίνωση δεν άπτεται μουσικολογικού θέματος, ωστόσο αναρτάται απο μέλος του παρόντος φόρουμ - το οποίο ούκ ολίγοις συμμετείχε με αναρτήσεις σε ποικίλα θέματα εδώ στο Ψ - και αποβλέπει στην στήριξη όσων ψηφίζουν στον δήμο αχαρνέων.
Έτι δε, δεσμεύομαι να συντάξω και " φήμη" δημοτ. συμβούλου αν εκλεγώ!!!
Ευχαριστω. Χριστός ανέστη.
Μάριος Γελαδάκης.
 
Top