Δημήτριος Ιωαννίδης: Φωτογραφίες από την Ιεροψαλτική μου ζωή

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#1
Ανεβάζω μερικές φωτογραφίες από την Ιεροψαλτική μου ζωή.
 

Attachments

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#2
Ἐάν δέν μέ ἀπατᾶ ἡ ὅρασίς μου....
Ἡ φωτογραφία ἀπό τόν Προφήτην Ἠλία Καστέλας Πειραιῶς (4η σειρά, πρώτη φωτογραφία) εἶναι πράγματι τοῦ ἔτους 1981 ἤ 1982. Ὁ φίλτατος Ἀρχων προσεκλήθη είδικῶς διά τόν γάμον τῆς θυγατρός
τοῦ ἀειμνήστου Ἱερέως π.Νικολάου Φιλιππαίου, ἑνός τῶν Ἱερέων τοῦ Ναοῦ.
Ἀριστερά του, διακρίνεται (μέ τά γυαλιά) ὁ υἰός τοῦ π.Νικολάου, ὁ Κώστας, νῦν γνωστός πρωτοψἀλτης Πειραιῶς καί δίπλα του, είς τήν ἀκρην φαίνεται ῾.... ἡ άφεντιά μου, ὡς ὁ τότε Λαμπαδάριος τοῦ Ναοῦ.
Πῶς ἐπέρασαν τά χρόνια....
 
Last edited:
Top