Δευτερεύοντος Ευαγγέλου (Γαλάνη), «Μελωδία και ποίησις εις την εκκλησιαστικήν μουσικήν», 1963

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#1
Πανοσιολ. Δευτερεύοντος (μετέπειτα Μητροπ. Πέργης) κ. Ευαγγέλου (Γαλάνη), «Μελωδία και ποίησις εις την εκκλησιαστικήν μουσικήν», περιοδ. Απόστολος Ανδρέας (Κωνσταντινούπολη), 15, 22 και 29 Μαΐου 1963.

Ομιλία γενομένη εν τη αιθούση «Union Française» τη 4η Απριλίου 1963*,
κατά την εμφάνισιν της Μεγάλης Χορωδίας του Συνδέσμου Μουσικοφίλων,
υπό την σεπτήν ευλογίαν της Α. Θ. Παναγιότητος του Πατριάρχου.


Επί τη συμπληρώσει 40 ημερών από της εκδημίας αυτού (22 Μαΐου 2018), εις μνημόσυνον.

* Δέον όπως τροποποιηθεί, επί το ακριβέστερον, η ημερομηνία της συναυλίας (εδώ και εδώ).
 

Attachments

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#2
Ευχαριστούμε για την κοινοποίηση! Να πούμε ότι η σάρωση προέρχεται από το αρχείο της Βουλής, αν και αυτά τα φύλλα δεν είναι διαθέσιμα ελεύθερα στην ιστοσελίδα ούτε στο pdf με τις διευθύνσεις των ψηφιοποιημένων, ούτε στην επιλογή της αναζήτησης που παλιά λειτουργούσε (αν είσαι τσακάλι, όμως, υπάρχει τρόπος ακόμη να τα βρεις ;)).
Επίσης, η ημερομηνία 4-4-1963 τεκμαίρεται και από την πρόσκληση στη συναυλία που παρουσιάστηκε στην πρόσφατη διάλεξη του Άρχοντος κ. Αντωνίου Χατζοπούλου στο Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, η οποία αναρτήθηκε από την Πεμπτουσία εδώ. Την επισυνάπτω.
 

Attachments

Top