Δακτυλογράφηση ολοκληρώθηκε!

mmamais

Μαμάης Μιχάλης
Γεια σας. Μου μένουν καμμιά 60ρια σελίδες για να τελειώσω το ειρμολόγιο, και τουλάχιστον έχω μπει σε πρόγραμμα να γράφω 2-3 τη μέρα. Οπότε ελπίζω να μην αργήσω πολύ να τις γράψω.

Επειδή...τι να το κάνεις ένα βιβλίο χωρίς περιεχόμενα, σας τα ανεβάζω, για να μπορεί να δει κανείς εάν τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο βιβλίο να το κατεβάσει όταν το τελειώσω.

Περιεχόμενα

Καταβασίες «Σταυρόν χαράξας» ως τανύν ασματωδούνται εν τη μεγάλη Εκκλησία σελ.17

Καταβασίες «Χριστός γεννάται» ως τανύν ασματωδούνται..... σελ. 24

Καταβασίες «Έσωσε λαόν» ως τανύν ασματωδούνται....... σελ 30

Καταβασίες «Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα» ως τανύν ασματωδούνται ....... σελ. 36

Καταβασίες «Στίβει θαλάσσης» ως τανύν ασματωδούνται .......σελ 42

Καταβασίες «Χέρσον αβυσσοτόκον» ως τανύν ασματωδούνται ....... σελ 48

Καταβασίες «Ανοίξω το στόμα μου» ως τανύν ασματωδούνται ........ σελ 54
Έτερες... σελ 59

«Άγγελοι την είσοδον, θ’ ωδή Εισοδίων, σελ 62

Καταβασίες «Ως εν ηπείρω πεζεύσας» ως τανύν ασματωδούνται.....σελ. 63

Καταβασίες «Την Μωσέως ωδήν» ως τανύν ασματωδούνται......σελ 67

Καταβασίες «Βοηθός και σκεπαστής» ως τανύν ασματωδούνται......σελ 71

Καταβασίες «Θαλάσσης το ερυθραίον πέλαγος» ως τανύν ασματωδούνται...... σελ 76

Καταβασίες « Ο θειότατος προετύπωσε» ως τανύν ασματωδούνται.....σελ 81
Έτερες ως τανύν ασματωδούνται......σελ 86

Καταβασίες «Ώφθησαν αι πηγαί της αβύσσου» ως τανύν ασματωδούνται......σελ 91

Καταβασίες «Τω την άβατον» ως τανύν ασματωδούνται.....σελ 96

Καταβασίες «Τω δόγματι τω τυρρανικώ» ως τανύν ασματωδούνται..... σελ 99

Καταβασίες «Της πίστεως εν πέτρα με στερεώσας» ως τανύν ασματωδούνται σελ. 101

Καταβασίες «Κύματι θαλάσσης» ως τανύν ασματωδούνται...... σελ 104

Καταβασίες «Υγράν διοδεύσας» σημειωθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου σελ 109

Καταβασίες «Θάλασσαν έπηξας» ως τανύν ασματωδούνται.....σελ 113

Καταβασίες «Αναστάσεως ημέρα» ως τανύν ασματωδούνται.....σελ 117

Καταβασίες «Τω Σωτήρι Θεώ» ως τανύν ασματωδούνται.....σελ 123

Καταβασίες «Πόντω εκάλυψε» σημειωθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου σελ 127

Καταβασίες «Θείω καλυφθείς» ως τανύν ασματωδούνται.....σελ 131

Καταβασίες «Χοροί Ισραήλ» ως τανύν ασματωδούνται.....σελ 136

Καταβασίες «Πεποικιλμένη τη θεία δόξη» ως τανύν ασματωδούνται εν τη μεγάλη Εκκλησία επί Ιακώβου πρωτοψάλτου Ναυπλιώτου σελ 141

Καταβασίες της οκτωήχου «Σου η τροπαιούχος δεξιά» εποιήθησαν παρά Αγγέλου δομεστίκου σελ 148

Μικρός παρακλητικός κανόνας, κατά το ύφος της μεγάλης Εκκλησίας, σελ 153

Καταβασίες «Χριστός γεννάται» ως τανύν ασματωδούνται εν τη μεγάλη Εκκλησία επί του διδασκάλου Ιακώβου πρωτοψάλτου Ναυπλιώτου κατά τρόπον συνεπτυγμένον, σελ 166
Έτερες, σελ 172
Έτερες κατά τρόπον ανεπτυγμένον, σελ 178
Έτερες σύντομες σελ 185

Καταβασίες «Βυθού ανεκάλυψε» Ιωάννου πρωτοψάλτου, σημειωθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ 192
Έτερες σύντομες, ως τανύν ασματωδούνται... σελ 203

Καταβασίες «Χέρσον αβυσσοτόκον» Πέτρου λαμπαδαρίου, εξηγηθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ 212
Έτερες Ιωάννου πρωτοψάλτου, σημειωθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ 217
Έτερες, ως δε τανύν ασματωδούνται επί του διδασκάλου Ιακώβου πρωτοψάλτου Ναυπλιώτου, σημειωθείσαι κατά τρόπον συνεπτυγμένον, σελ 223
Έτερες σημειωθείσαι κατά τρόπον ανεπτυγμένον, σελ 229

Καταβασίες «Ως εν ηπείρω πεζεύσας» Πέτρου λαμπαδαρίου, εξηγηθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου
Έτερες Ιωάννου Πρωτοψάλτου, σημειωθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ 238

Καταβασίες «Την Μωσέως Ωδήν» της Κυριακής του Ασώτου Πέτρου Λαμπαδαρίου, εξηγηθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ 243
Έτερες Ιωάννου Πρωτοψάλτου, σελ. 247

Καταβασίες «Βοηθός και σκεπαστής» της Κυριακής της Απόκρεω Ιωάννου Πρωτοψάλτου, σελ. 252
Έτερες Πέτρου Λαμπαδαρίου εξηγηθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ 256

Καταβασίες «Θαλάσσης το ερυθραίον πέλαγος» της Α’ Νηστειών Πέτρου, ως τανύν ασματωδούνται επί του Ιακώβου Ναυπλιώτου, σημειωθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ. 260
Έτερες, σελ. 264

Καταβασίες « Ο θειότατος προετύπωσε πάλαι Μωσής» της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως Πέτρου Λαμπαδαρίου, ως τανύν ασματωδούνται επί Ιακώβου Ναυπλιώτου, σελ. 269
Καταβασίες «Ώφθησαν αι πηγαί της αβύσσου» της Κυριακής των Βαΐων Πέτρου Λαμπαδαρίου, ως τανύν ασματωδούνται επί Ιακώβου Ναυπλιώτου, σελ. Σελ. 275

Καταβασίες «Αναστάσεως Ημέρα» σημειωθείσαι υπό Αγγέλου δομεστίκου καθώς αύται ψάλλονται εν τη μεγάλη Εκκλησία, σελ. 280
Έτερες, σελ. 285
Έτερες, σελ. Σελ. 291
Έτερες όπως ψάλλονται επί Ιακώβου Ναυπλιώτου κατά τρόπο ανεπτυγμένο, σελ. 297

Καταβασίες «Τω σωτήρι Θεώ» της Αναλήψεως Ιωάννου Πρωτοψάλτου, σελ. 303
Έτερες ως τανύν ασματωδούνται επί του Ιακώβου Ναυπλιώτου, σημειωθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ. 307

Καταβασίες « Θείω καλυφθείς» του Αγίου Πνεύματος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, σελ. 311

Καταβασίες «Σταυρόν χαράξας» του Σταυρού, Ιωάννου πρωτοψάλτου, σελ. 318

Καταβασίες «Χριστός γεννάται» Πέτρου λαμπαδαρίου, εξηγηθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ 323
Έτερες Ιωάννου πρωτοψάλτου, σελ. 333

Καταβασίες «Πεποικιλμένη τη θεία δόξη» της κοιμήσεως της Θεοτόκου, Πέτρου Λαμπαδαρίου εξηγηθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ. 339
Έτερες Ιωάννου πρωτοψάλτου, σελ. 346

Καταβασίες «Ανοίξω το στόμα μου» του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Πέτρου Λαμπαδαρίου, εξηγηθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ. 353
Έτερες εξηγηθείσαι εκ παλαιού χειρογράφου παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ. 357
Έτερες ως αύται ψάλλονται εν τη μεγάλη Εκκλησία, σελ. 362
Έτερες Ιωάννου πρωτοψάλτου, σελ. 368
Έτερες ως τανύν ασματωδούνται επί του Ιακώβου Ναυπλιώτου, σημειωθείσαι παρά Αγγέλου δομεστίκου, σελ 374

Πολυέλεος «Λόγον αγαθόν» σύντομος σε ήχο πλ.α’ Ιακώβου Ναυπλιώτου, σελ. 379

Αυτόμελα των Προσομοίων ειρμολογικά, ως τανύν ασματωδούνται εν τη μεγάλη Εκκλησία, σελ. 384
 

Γεώργιος Μ.

Πολλάκις την υμνωδίαν εκτελών...
Συγχαρητήρια και πολλά ευχαριστώ για τον κόπο σας!!

....Επειδή...τι να το κάνεις ένα βιβλίο χωρίς περιεχόμενα, σας τα ανεβάζω, για να μπορεί να δει κανείς εάν τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο βιβλίο να το κατεβάσει όταν το τελειώσω.......

Υποθέτω οτι όλο και κάποιον θα ενδιαφέρει...:wink:
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Μιχάλη, με το καλό να το τελειώσεις!
 

mmamais

Μαμάης Μιχάλης
Ορίστε.

Ο τίτλος τα λέει όλα "Ειρμολόγιον καταβασιών του Ενιαυτού ως αύται ασματωδούνται εν τη Μεγάλη Εκκλησία". Καλή ανάγνωση.

Και εις άλλα με υγεία.

Για τους νεολαίους του φόρουμ, ας ξανα-γράψουμε ότι η προσπάθεια αυτή δεν έχει ως στόχο ένα ωραίο βιβλίο για το αναλόγιο αλλά μια ακριβή μεταγραφή του δυσανάγνωστου προτοτύπου. Έτσι, αν και βεβαίως μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει στο αναλόγιο, θα δει ότι δεν έχουμε την τέλεια σελιδοποίηση, όλα τα λάθη του Βουδούρη αναπαράγονται στο δακτυλογραφημένο κτλ. Από την άλλη, κάθε σελίδα του pdf αντιστοιχεί ακριβώς στη σελίδα του χειρογράφου, για διευκόλυνση όποιου θέλει να κάνει σύγκριση.

Έχω λίστα με λάθη για όποιον ενδιαφέρεται.

ΥΓ. Όταν τα τελειώσουμε όλα, σκοπεύω να φτιάξω "ωραίες" εκδοχές του κάθε τόμου, γιατί όσα έχω κάνει μέχρι τώρα ακολουθούν τις παραπάνω "αρχές", δλδ ακριβής το κατά δύναμιν μεταγραφή, πλην όμως αποτέλεσμα ελαφρώς ατσούμπαλον. Εξαίρεση το ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ (Τόμος 6) που δακτυλογράφησε η κ. Ντόβα Ελένη, το οποίο είναι και ακριβές, και καλαίσθητο.
 

Γεώργιος Μ.

Πολλάκις την υμνωδίαν εκτελών...
Συγχαρητήρια!! Προχθές μετρούσα τις μέρες που πέρασαν από το το πρώτο μήνυμα για να δω πότε θα είναι έτοιμο. Και πάλι συγχαρητήρια και ευχαριστούμε!!
 

LABADARIOS1

Παλαιό Μέλος
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στην κοπιώδη εργασία σου, Όλοι εμείς σε ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
 
Last edited by a moderator:

christh55

Μέλος
Τα περιεχόμενα του εορτολογίου για διευκόλυνση.

Πολλά Ευχαριστήρια στον κύριoν Μιχάλη Μαμάη για την κοπιώδη εργασία του.
 

Attachments

  • Περιεχόμενα.pdf
    262.3 KB · Views: 198
Last edited:

mmamais

Μαμάης Μιχάλης
Λυπάμαι, δεν το επιθυμώ (π. Μάξιμε σας ευχαριστώ). Ωστόσο, όποιος δεν έχει πρόσβαση στο scribd, είναι εξαιρετικά απλό να κάνει ένα λογαριασμό. Μετά, για να μπορεί να κατεβάζει, αρκεί να ανεβάσει ο ίδιος κάτι.

Και τέλος πάντων, όποιος δεν θέλει να κάνει λογαριασμό scribd ας μου πει να του το στείλω με mail.
 

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
κ. Μαμάη,

Μπορείτε να εξηγήσετε τον λόγο γιατί προτιμάται να παραμείνει το αρχείο στο scribd, παρά να εἴναι διαθέσιμο για κατέβασμα κατ' ευθείαν από το Ψαλτολόγιο; (Απλά ρωτάω... δεν θέλω να το κάνω σχόλιο.)

Ευχαριστώ.

Απόστολος
 

mmamais

Μαμάης Μιχάλης
κ. Απόστολε σας έστειλα ΠΜ. Πιστεύω θα δείξετε κατανόηση.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
Ορίστε.

Ο τίτλος τα λέει όλα "Ειρμολόγιον καταβασιών του Ενιαυτού ως αύται ασματωδούνται εν τη Μεγάλη Εκκλησία". Καλή ανάγνωση.

Και εις άλλα με υγεία.

Για τους νεολαίους του φόρουμ, ας ξανα-γράψουμε ότι η προσπάθεια αυτή δεν έχει ως στόχο ένα ωραίο βιβλίο για το αναλόγιο αλλά μια ακριβή μεταγραφή του δυσανάγνωστου προτοτύπου. Έτσι, αν και βεβαίως μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει στο αναλόγιο, θα δει ότι δεν έχουμε την τέλεια σελιδοποίηση, όλα τα λάθη του Βουδούρη αναπαράγονται στο δακτυλογραφημένο κτλ. Από την άλλη, κάθε σελίδα του pdf αντιστοιχεί ακριβώς στη σελίδα του χειρογράφου, για διευκόλυνση όποιου θέλει να κάνει σύγκριση.

Έχω λίστα με λάθη για όποιον ενδιαφέρεται.

ΥΓ. Όταν τα τελειώσουμε όλα, σκοπεύω να φτιάξω "ωραίες" εκδοχές του κάθε τόμου, γιατί όσα έχω κάνει μέχρι τώρα ακολουθούν τις παραπάνω "αρχές", δλδ ακριβής το κατά δύναμιν μεταγραφή, πλην όμως αποτέλεσμα ελαφρώς ατσούμπαλον. Εξαίρεση το ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ (Τόμος 6) που δακτυλογράφησε η κ. Ντόβα Ελένη, το οποίο είναι και ακριβές, και καλαίσθητο.

Καὶ βέβαια ΜΗΝ ἀνεβάσεις τὸ ἐπεξεργάσιμο ἀρχεῖο .mel γιὰ εὐνόητους ... λόγους.

Ἐπίσης ΜΗΝ ἀνεβάζεις τὸ ἀρχεῖο μὲ τὰ λάθη, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἐλεγχθεῖ ὁποιαδήποτε ... πονηριά ...

Πολλὲς εὐχαριστίες γιὰ τὸ κόπο σου κι ἀπὸ μένα.
 
Top