Δίχρωμα Κλασσικά Χερουβικά Κυριακών σε .pdf Μέρος Β' Ήχοι Πλάγιοι

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#1
Δίχρωμα Κλασσικά Χερουβικά Κυριακών σε .pdf Μέρος Β' Ήχοι Πλάγιοι (παρά Πέτρου του Βυζαντίου)


Ήχος Πλάγιος του Πρώτου

&

Ήχος Πλάγιος του Δευτέρου
 

Attachments

#3
Στο μήνυμα ένα, στο χερουβικό του πλαγίου δευτέρου μόλις αρχίζει στη δεύτερη γραμμή, υπάρχει μία μαρτυρία ΠΑ όχι του πλαγίου δευτέρου. Στο Χερουβικάριον του neokli στο συγκεκριμένο χερουβικό δεν υπάρχει αυτό το λάθος. Επομένως είναι τυπογραφικό και εμφανίζεται μόνο στη Μουσική Πανδέκτη (;).
Τέλος πρόσεξα πως για το συγκεκριμένο χερουβικό υπάρχει και θέμα για άλλες δυσκολίες εδώ.
http://www.psaltologion.com/showthread.php?t=327
 
Top