Δέκα λεπτομέρειες γιά τήν Βυζαντινή Μουσική - Θωμάς Αποστολόπουλος

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#1
Δέκα λεπτομέρειες για την Βυζαντινή Μουσική


Θωμᾶ Ἀποστολόπουλου,ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Τ.Μ.Σ. ΕΚΠΑ


Ἡ ἑλληνική μουσική παράδοση μπορεῖ νά καυχᾶται γιά ἕνα μεγάλο κεφάλαιό της: τήν Βυζαντινή Μουσική. Πολλοί γνωρίζουν πώς πρόκειται γιά τήν λατρευτική μουσική τῆς ἑλληνικῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ὡστόσο πολλοί, ἀκόμη καί πιστοί ἐντός τοῦ ἱεροῦ περιβόλου μέ ἐκκλησιαστικό καί πατριωτικό ζῆλο, ἱερωμένοι καί λαϊκοί, ἀγνοοῦν μερικά ἀπό τά στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν ἀκριβῶς ὅτι ἡ Βυζαντινή Μουσική εἶναι ἕνας πολύτιμος θησαυρός. Μερικές λεπτομέρειες λοιπόν, λιγότερο γνωστές, συναθροίστηκαν καί σχολιάστηκαν μέ δημοσιογραφικό ὕφος στό παρόν ἄρθρο.Διαβάστε περισσότερα »
 
Top