Γ' & Θ' Ωδαί του Τριωδίου της Μεγάλης Τετάρτης

#1
Από την πρώτη εμφάνιση του Ψαλτικού Χορού του Ιονίου Πανεπιστημίου, που τότε απαριθμούσε 9 άτομα.
Πρόκειται για απόσπασμα από την Συναυλία που δόθηκε στο Arles της Γαλλίας, στις 09 Απριλίου 2006, με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος.
Τα μέλη είναι φοιτητές και όχι ψάλτες!
Δ/νση Χορού: Σπυρίδων Ασπιώτης.
 

Attachments

Top