[Ερώτηση] Για την απόλυση εσπερινού πασχαλίου περιόδου: Την Τιμιωτέραν ή Φωτίζου Φωτίζου...;

#1
Στο τέλος των Εσπερινών Σαββάτου ή καθημερινής χωρίς εορταζόμενο άγιο μετά την ευχή (Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν...) λέγει ο Ιερεύς :Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον ἡμάς και ο αναγνώστης το:Την Τιμιωτέραν...

Κατά την περίοδο από Κυριακή του Θωμά έως και την Τετάρτη της απόδοσης του Πάσχα όταν συμπέσει τέτοιος Εσπερινός διαβάζουμε το: Την Τιμιωτέραν ή το: Φωτίζου Φωτίζου...;
 
Last edited by a moderator:
#2
Στο τέλος των Εσπερινών Σαββάτου ή καθημερινής χωρίς εορταζόμενο άγιο μετά την ευχή (Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν...) λέγει ο Ιερεύς :Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον ἡμάς και ο αναγνώστης το:Την Τιμιωτέραν...

Κατά την περίοδο από Κυριακή του Θωμά έως και την Τετάρτη της απόδοσης του Πάσχα όταν συμπέσει τέτοιος Εσπερινός διαβάζουμε το: Την Τιμιωτέραν ή το: Φωτίζου Φωτίζου...;

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία!
Συνάδελφε, "Φωτίζου - Φωτίζου", αντί "Την Τιμιωτέραν", διαβάζουμε τη Διακαινήσιμο εβδομάδα!
Από τον εσπερινό του Σαββάτου της Κυριακής του Θωμά, λέγεται:"Την Τιμιωτέραν"!
 
#3
Στο τέλος των Εσπερινών Σαββάτου ή καθημερινής χωρίς εορταζόμενο άγιο μετά την ευχή (Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν...) λέγει ο Ιερεύς :Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον ἡμάς και ο αναγνώστης το:Την Τιμιωτέραν...

Κατά την περίοδο από Κυριακή του Θωμά έως και την Τετάρτη της απόδοσης του Πάσχα όταν συμπέσει τέτοιος Εσπερινός διαβάζουμε το: Την Τιμιωτέραν ή το: Φωτίζου Φωτίζου...;

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία!

Στην Ύδρα κατα την Κολλυβαδική παράδοση λένε εως της αποδόσεως του Πάσχα το "Φωτίζου φωτίζου"..
 

parianos

Νίκος Γαβαλάς
#4
Στην Ύδρα κατα την Κολλυβαδική παράδοση λένε εως της αποδόσεως του Πάσχα το "Φωτίζου φωτίζου"..
...και οχι μονο στην Υδρα--στην Παρο, απο παλια επιρροη της Μονης Λογγοβαρδας (Κολλυβαδικη), κανουν κατα παραδοση το ιδιο.
 
Last edited:
Top