[Ερώτηση] Για την απόλυση εσπερινού πασχαλίου περιόδου: Την Τιμιωτέραν ή Φωτίζου Φωτίζου...;

#1
Στο τέλος των Εσπερινών Σαββάτου ή καθημερινής χωρίς εορταζόμενο άγιο μετά την ευχή (Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν...) λέγει ο Ιερεύς :Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον ἡμάς και ο αναγνώστης το:Την Τιμιωτέραν...

Κατά την περίοδο από Κυριακή του Θωμά έως και την Τετάρτη της απόδοσης του Πάσχα όταν συμπέσει τέτοιος Εσπερινός διαβάζουμε το: Την Τιμιωτέραν ή το: Φωτίζου Φωτίζου...;
 
Last edited by a moderator:
#2
Στο τέλος των Εσπερινών Σαββάτου ή καθημερινής χωρίς εορταζόμενο άγιο μετά την ευχή (Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν...) λέγει ο Ιερεύς :Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον ἡμάς και ο αναγνώστης το:Την Τιμιωτέραν...

Κατά την περίοδο από Κυριακή του Θωμά έως και την Τετάρτη της απόδοσης του Πάσχα όταν συμπέσει τέτοιος Εσπερινός διαβάζουμε το: Την Τιμιωτέραν ή το: Φωτίζου Φωτίζου...;

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία!
Συνάδελφε, "Φωτίζου - Φωτίζου", αντί "Την Τιμιωτέραν", διαβάζουμε τη Διακαινήσιμο εβδομάδα!
Από τον εσπερινό του Σαββάτου της Κυριακής του Θωμά, λέγεται:"Την Τιμιωτέραν"!
 
#3
Στο τέλος των Εσπερινών Σαββάτου ή καθημερινής χωρίς εορταζόμενο άγιο μετά την ευχή (Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός, τὴν ἁγίαν ἀμώμητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν...) λέγει ο Ιερεύς :Υπεραγία Θεοτόκε Σώσον ἡμάς και ο αναγνώστης το:Την Τιμιωτέραν...

Κατά την περίοδο από Κυριακή του Θωμά έως και την Τετάρτη της απόδοσης του Πάσχα όταν συμπέσει τέτοιος Εσπερινός διαβάζουμε το: Την Τιμιωτέραν ή το: Φωτίζου Φωτίζου...;

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία!

Στην Ύδρα κατα την Κολλυβαδική παράδοση λένε εως της αποδόσεως του Πάσχα το "Φωτίζου φωτίζου"..
 

parianos

Νίκος Γαβαλάς
#4
Στην Ύδρα κατα την Κολλυβαδική παράδοση λένε εως της αποδόσεως του Πάσχα το "Φωτίζου φωτίζου"..
...και οχι μονο στην Υδρα--στην Παρο, απο παλια επιρροη της Μονης Λογγοβαρδας (Κολλυβαδικη), κανουν κατα παραδοση το ιδιο.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
... κατά την Κολλυβαδική παράδοση λένε έως της αποδόσεως του Πάσχα το "Φωτίζου φωτίζου".
Κολλυβάδικη εἶναι καί τό ΤΓΡ πού ἔτσι τό προβλέπει (σ. 831).
Ἀντιθέτως τό ΣΤ (πού ἐπηρεάζεται ἀπό ΤΓΡ) μόνον τήν Διακαινήσιμο τό προβλέπει. Αὐτό διαφαίνεται καί στό ΕΑΨ.
Τό "ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ" σημειώνει: Εἰς μὲν τὰς καθημερινάς Ἀπολύσεις ἡ «Τιμιωτέρα», εἰς δὲ τὰς ἑορτὰς μὲ κώδωνας, Κυριακὰς καὶ Πανηγύρεις τὸ «Φωτίζου, φωτίζου» (σελ. 233).

Στό Ναό μου ὡς κριτήριο ἔχουμε τήν «Τιμιωτέρα» στό ὄρθρο ἤ τήν θ΄ τοῦ Πάσχα, καθώς καί τό «Ἄξιόν ἐστι» ἤ «Ὁ ἄγγελος ἐβόα...» στό «Ἐξαιρέτως», γιά τήν ἀντίστοιχη προσαρμογή στίς ἀπολύσεις μετά τό «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».

Βέβαια αὐτά δέν προβλέπονται ἀπό τό ΤΜΕ, οὔτε ἀπό τό παλαιό Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου.

Τὸ συναντῶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Διάταξη ἱεροδιακονίας Φιλοθέου Κοκκίνου (1342-1347) ἔκδ. Εὐχολόγιο Goar σσ. 5, 8, ἀλλὰ νομίζω ὅτι πρόκειται γιὰ περιτὴ ἁγιορειτικὴ προσθήκη.
Ναί, καί στό Μέγα Εὐχολόγιον, Διάταξις τῆς ἱεροδιακονίας (ὑπό Φιλοθέου Κοκκίνου) στόν ἑσπερινό καί στόν ὄρθρο.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Το γεγονός ότι υπάρχει Τιμιωτέρα στην Εναρκτήριο Ακολουθία σχετίζεται με το ζήτημα;
Ὅταν διάβασα αὐτή τήν παρατήρηση σκέφθηκα ὄτι δέν εἶναι καθόλου ἄστοχη!
Δέν θά χαρακτήριζα ὅμως τήν ἐναλλαγή «αὐθαιρεσία», ἀλλά ἁπλῶς μιά ἐναλλαγή μέσα στή πασχάλια ἀτμόσφαιρα μεταξύ τῶν τόσων ἄλλων λατρευτικῶν διαφορῶν τῆς ἀναστάσιμης περιόδου καί τοῦ χαρμοσύνου κλίματος.
Σαφῶς ἔχει κάποιο ἔρεισμα, ὅπως ἐξηγήθηκε (θ΄ στόν ὄρθρο - μεγαλυνάριο λειτουργίας), γι᾿ αὐτό δεκτές καί οἱ διαφορετικές τοπικές παραδόσεις εὐλαβείας.

Ὁπωσδήποτε συνετή ἡ παράλειψη αὐτῶν (γενικῶς στίς ἀπολύσεις) ὑπό τοῦ ΤΜΕ. Συνεπής καί ἡ πρόβλεψη τῆς Διατάξεως τῆς ἱεροδιακονίας (ὑπό Φιλοθέου Κοκκίνου) στόν ἑσπερινό καί στόν ὄρθρο, ἄνευ ὁποιασδήποτε ἐναλλαγῆς.
 
Top