Γεώργιος Κ. Μιχαλάκης Ἠχογραφήσεις - Συνθέσεις - Θεωρία - κ.ο.κ.

Status
Not open for further replies.

prenumele

Παλαιό Μέλος
#61
ΓΚΜ Μαθήματα ἀργὰ Άκαθίστου, Νυμφίου, Νιπτήρως, Μυστικού Δείπνου, Παθών

Στυλιανός Τσολακίδης:
- Ο ψάλτης δείχνη το επίπεδο τέχνης την Μεγ Εβδομαδα.
- Ο ψάλτης δείχνη εάν γνωρίζει χρόνο και ερμηνεία κειμένου με τα αργά μαθήματα του Τριωδίου : Μεγ Προκείμενα, Δοξαστικά Ιακώβου, Ακαθίστου, Νυμφίου, Μυστικού Δείπνου...
----------------
Μαθήματα με Στυλιανό Τσολακίδη: Τη υπερμαχω (στίχους Α χορού και ίνα κραζω)[14 ετων], Ιδου ο Νυμφιος[13 ετων], Οτε οι ενδοξοι[13 ετων],
άπαντα εκ στήθους και Αλληλούια με κείμενο[14 ετων]
Άλλα αξιόλογα ακούσματα: Νικόλαος Ξηρόδημας [4 και 16 ετων], Αλέκος Μάρδας [14 ετων], Κων/νος Λαγούρος [8 ετων και ύστερα]
----------------
Περισσότερο καιρό χάνη να καθαρίζει κανείς ότι εχουν προσθέσει διάφοροι στις αυτούσιες εκδόσεις παρά να τα ψάλλει...
----------------
Σε σημεία με διαφορές ρυθμού στο μουσικό κείμενο σίγουρα δεν υπάρχουν ("εμφανή") λάθοι...
----------------
Διαφορετικές αναλύσεις βάσει κειμένου (λέξεων και συντακτικού).

Ύφος στρωτό, αναμεταξύ Ιακώβου και Ειρηναίου: αποφεύγονται τα "σφυράκια", ακούγεται το canto plano και ο λόγος με ηρεμία, με καλλωπισμούς εκκλησιαστικούς και παραδοσιακούς, όπως καταγράφει η Γρηγοριανή σημειογραφεία
(http://cem.revues.org/docannexe/image/12502/img-3-small480.jpg)

Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα διαστηματικά και διαρκειών: ηχογραφήσεις σε δύο διαφορετικές ώρες (home recording) και καθιστός.

Αρχεία
GKM H 2015 Acath Arga LQ.mp3 (7,37 MB): Θεός Κύριος, Το προσταχθέν, Τη υπερμάχω δίχορον
Anthologia_Triodion_Acath_Nymph_Niptyr_Duplex .pdf (2,13 MB): μουσικό κείμενο σε ενιαίο αρχείο
GKM H2015 Meg Hebdom Arga LQ.mp3 (5,37 MB):Αλληλούια, Ιδου ο Νυμφίος, Οτε οι ενδοξοι
Anthologiai_Triodion_Acath_Nymph_Niptyr.zip (5,89 MB): μουσικό κείμενο σε ξεχωριστές εικόνες


Παλαιότερες ηχογραφήσεις
(http://graeca.mrezha.net/upload/MontrealPsaltiki/GKM.htm)

Ti hypermacho, dichoron, mathima argon (France, 2006) [mp3]: Home Choir ισοκράτημα
(http://graeca.mrezha.net/upload/Mon...o_Argon_Dichoron_Mode_08_Home_Choir_RVRB2.mp3)


2007 Idou o Nymphios Argon (Haplos -Kata chronon), Syndomon (Haplo,)
Argon (kata rhythmon), Syndomos (Gregorios -kata rhythmon) [mp3]
(http://graeca.mrezha.net/upload/Mon...ros_Trop_Idou_Nymphios_Argon_mode_08_RVRB.mp3)


Ote oi endoxoi mathitoi Argon [mp3]
(http://graeca.mrezha.net/upload/Mon...thros_Trop_Ote_endoxoi_Argon_mode_08_RVRB.mp3)Alleluia of Nymphios argon [mp3]
(http://graeca.mrezha.net/upload/Mon..._Deut_Orthros_Alleluia_Argon_mode_08_RVRB.mp3)


Alleluia of Nymphios abbreviated syntomon (usual melody) [mp3]
(http://graeca.mrezha.net/upload/Mon...ut_Orthros_Alleluia_Syndimon_mode_08_RVRB.mp3)


Rumanian 25/03 Hymns with comments
(http://analogion.com/forum/showpost.php?p=201763&postcount=1)
 

Attachments

Last edited:

prenumele

Παλαιό Μέλος
#62
ΓΚΜ
Αἱ σημειώσεις δεικνύουσιν ΠΟΛΙΚΟΥΣ φθόγγους καὶ τομὰς μουσικῶν φράσεων, ὀπως εδίδασκε τῷ μαθητῇ αὐτοῦ, Στυλιανῷ Τσολακίδῃ, ἄνευ ἐπαρκοῦς ὀρολογίας, ὁ Ίάκωβος....

Ἐπίσης, ἠχογράφησης τοῦ 1985, εἰς ἡλικίαν 17 ἐτῶν, μετὰ Στανιτσιστικο Φιλοθεοτικο Άθωνιτικῶν ἐπιδράσεων, ἀλλὰ καὶ φάλτσων διαστημάτων, ὄλων τε θεωρωμένων πλέον ὡς παντελῶς ἀντι-Ἰακωβιτικῶν παραγόντων.

Ἐπίσης, ἠχογραφήσεις "Tῆς μετανοίας κτλ Home Recording" (ἐκ στήθους καὶ εἰς ἦχον Β Θεοδώρου Παπα Παράσου [http://analogion.com/forum/showpost.php?p=61306&postcount=3]), ἴνα μὴ διαμείνη εἰς τὴν ἱστορίαν ὄτι οἱ παραδοσιακοἰ ψάλται ἔψαλλον τσιμπιμένες διφωνία ὡς καὶ δυτικὰς ὑφεσοδιέσεις ἐν τῇ Κων/πόλει, ὄπως αὔται ψάλλονται κατὰ τὴν μέθοδον Καρᾶ.
(http://analogion.com/forum/showpost.php?p=61573&postcount=4)


Ἐπίσης, ΓΚΜ 2015 Ὁ τὸν ἀμπελώνα
Σημειώσεις
ἐκτελούνται τὰ τοῦ βαρέως ἐναρμόνια μαθήματα

ὡς κατὰ τρί/τετρά/ἑπτάφωνον σύστημα

ἐδῶ, δεσπόζει τὸ τετράφωνον σύστημα
Γα και Νη (Γα) μετὰ τῶν γνωστῶν ἐναρμονίων ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ καταλήξῃ τοῦ Πα διατονικῶν διαστημάτων.
Tὰ διαστήματα Γα Δι Κε εἰσὶν ἀνοικτά
Ὁμοίως καὶ τὸ πεντάχορδον Γα Νη
Διπλοπαραλλαγικαὶ θεωρίαι τε καὶ ἑρμηνείαι;

Ἰσοκράτημα (θεωρία ΓΚΜ): ὄπως καὶ εἰς τὸν Τρίτον == ἐπὶ τοῦ Γα καὶ τοῦ Νη (Πα ΟΥΧ ὑπάρχει, ὁ δὲ Κε ὑπάρχει άμφίβολος)
Ἐπιδιορθώθη μηχανικῶς ἕν διάστημα εἰς τὸ ὑψηλὸν "κομισώμεθα".


Ἐπίσης, ἠχογραφήσεις Τὸ ὄμμα τῆς καρδίας μου Νικολάου Σμύρνης: περί χρόνου καταμετρήσεως αὐτοῦ
 

Attachments

Last edited:

prenumele

Παλαιό Μέλος
#63
GKM Κοινωνικόν Αἰνεῖτε Πέτρου Λαμπαδαρίου ἦχος πλ β

ἠχητικὴ ἔκδοσης Α'


GKM Δοξολογία εἰς ἦχον Β' Εἱρμολογικὸν Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν
ἑξηγηθείσης παρὰ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος
δακτυλογραφηθείσης παρὰ Χαραλάμπους Συμεωνίδη
Α'ἔκδοσις μετὰ διπλοῦ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, χρόνου
ἄνευ χρωματικοποιήσεως τῶν διατονικῶν διαστημάτων

Ἕν καὶ μόνον μηχανικῶς ἐπιδιορθωμένον διάστημα (PU).

videoπαρουσίασις (2 parts) διαροφοροποιήσεως καὶ ἐφαρμογῆς διπλοῦ τε καὶ ὑποσκάζοντος χρόνου

Δυστηχῶς ἀφαιρέθησαν (σὺν τῶν ἰσοκατημάτων καὶ τοὺς σταυρούς) δύο κλάσματα εἰς τὴ πρώτην γραμμήν.


Διόρθωση: Χρυσή τομή = 0,61 και όχι 0,64 .....


Μουσικά κείμενα
(http://analogion.com/forum/showpost.php?p=76716&postcount=1)

Συζήτηση για τη δοξολογία
(http://analogion.com/forum/showpost.php?p=202231&postcount=21)
 

Attachments

Last edited:

prenumele

Παλαιό Μέλος
#64
ΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΝΟΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (κακoν συντακτικον) και ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ....

(http://www.mediafire.com/watch/11dgigvpsioumcw/GKM_2015_Hellenic_Tonismos_Kallopismos_Paratonismos_Ekneurismos.mp4)


(http://symbole.gr/forum/viewtopic.p...95a29f04f3d1a3f6a05e089d70958e&start=20#p5862)

ΓΚΜ
Εις την φασματογραφησιν εμφαινωνται οι διαφορετικοι τροποι τονισμου και καλλωπισμου
δια των παραμετρων της ΕΝΤΑΣΕΩΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Εν τη παραδοσιακη ψαλτικη, γινεται χρησις ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Η σωστη χρησις συνδιασμων ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ τονιζει ορθως τας λεξεις, αλλα και επιφερει ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑΣ τροποποιησεις του κειμενου.
Η κακη χρησις συνδιασμων ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ καταληγει εις ΠΑΡΑΤΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΠΑΡΑΝΟΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ (κακον συντακτικον) και ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΥΣ....

Πας τονισμος και καλλωπιστικως δυναται οπως εκφρασθει, ουχι δε το αντιστροφον.
Ήξεις αφήξεις
(http://analogion.com/forum/showpost.php?p=194011&postcount=50)
 
Last edited:

prenumele

Παλαιό Μέλος
#65
ΓΚΜ Τροπάριον Κασσιανῆς ἀργόν, Νικολάου Πρωτοψάλτου

Ἑρμηνεία κατὰ προσέγγησιν τοῦ Σμυρναιικοῦ ὕφους μετὰ τὸ κατὰ δύναμιν διπλοῦ χρόνου καὶ ἀποτόμου ἐξόδου εἰς καθ'ἐκαστον κρούσιν,
τὰ ὀποία χρειάζονται φωνὴν ξεκάθαρον,
ἡ ὁποία καὶ παρεμορφώθη εἱς προσέγγισην τῆς τοῦ Βαμβουδάκη.


Ἑρμηνεία βασιζομένη ἐπὶ ἀκουσμάτων

Ἐ. Βαμβουδάκη (μαθητὴν τοῦ Νικολάου Γεωργίου, πρωτοψάλτου Σμύρνης) καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

Μ. Ἀνδρέου (διὰ ζώσης),

καὶ Ἰ. Μυστακίδη,

ἀλλὰ καὶ Νικ. Ξηρόδημα (1901-1987)(διὰ ζώσης), βοηθοῦ ψάλτου διατελέσαντος εἰς διαφόρους ἱεροὺς ναοὺς τῆς Σμύρνης, κυρίως δὲ τὸν Μητροπολικόν, κατὰ τὴν στρατιωτικὴν αὐτοῦ θητείαν ἐν ἔτεσι 1919-1920,

ὡς καὶ τοῦ Κυριακοῦ Ψάλτη, μαθητοῦ τοῦ Λαζάρου Ἀχιλλέως Συμεωνίδη, μαθητοῦ τῶν δε Νικολάου Γεωργίου καὶ Μισαήλ Μισαηλίδη, τῶν κατὰ σειρὰν Πρωτοψαλτῶν Σμύρνης,


ὄπως καὶ ἄλλων.Οἱ παλμοί, ἐν γένει, εἰσὶν ἀνεπαρκείς, ἰδιαιτέρως εἰς τὰ ὑψηλὰ πατήματα, λόγου φωνητικῆς ἀνεπάρκειας.


Ἀξιοσημείωτος ἐστι ἡ δίεσης ἐπὶ τοῦ κάτω Ζω, μετὰ κλάσματος, εἰς τὸ "παρίδης",

ἴνα διαφοροποιθῇ ὁ Ζω τοῦ πλ Δ

ἐκ τοῦ Ζω τόσον τοῦ πρώτου ἦχου,

ὄσον καὶ τοῦ βαρέως ἦχου.


Ἔστω καὶ ἐὰν ἐπρόκειτο περὶ τυπογραφικοῦ λάθους (δηλαδὴ ἡ δίεσις νὰ ἐτίθετο έπὶ τοῦ προηγουμένου σημαδοφώνου, τουτέστι τὸν κάτω Κε, ούδὲν ἀλλάζει τὸ περὶ τῆς θέσεώς μου ὄτι ἡ Ζω τοῦ πλαγίου τετάρτου, έν καταλήξῃ, ὄπως καὶ ἐν τῷ ἀργῷ κεκραγαρίω τοῦ Ἰακώβου, τυγχάνει ὑψηλότερος τὸν τοὺ βαρέως ἦχου, ὄστις ὑπάρχει ἀρκετὰ χαμηλότερος τῶν ὑπολόπων:
Νη > Zω πλ δ > Zω α > Zω βαρέως διατονικοῦ > Zω βαρέως ἐναρμονίου)


Ὑπάρχει πρόβλημα μετροφωνίας εἰς τὸ "ψυχοσώστα":

αἱ προσθέσεις εἰσὶν ἰδικές μου.


Ὡρισμέναι ἐπιβραδύνσεις/ἐπιταγχύνσεις εἰσὶν χαρακτηριστικαὶ τοῦ ὕφους.


Eίς τὸ "τὴν ΣΗΝ", καλύτερον χρόνον ἔχει ἡ δευτέρα ἐκδοχή.

Γα δίεσις εἰς τὸ "ἀναλαβοῦσα" == φάλτσον, λόγου τοῦ ἀσυνήθους τρόπου ἑρμηνείας.Ἐπισυνάπτονται δύο ἡχογραφήσεις μετὰ κοινῶν τινῶν τεμαχίων ἐξ ἰδίας ἠχοληψίας.


Μουσικὸν κείμενον
(http://analogion.com/forum/showpost.php?p=189346&postcount=39http://analogion.com/forum/showpost.php?p=202412&postcount=36)

Τὸ μάθημα αὐτὸ χρειάζεται μελέτη ἀλλὰ καὶ φωνήν.

Ἐλπίζω ὄπως αἱ ἠχογραφήσεις αὔται δώσουσιν κατευθηντηρίους γραμμὰς τινὰς είς τοὺς μέλλοντας ψάλλειν ἀρτιοτέρως τὸ παρόν μάθημα, τὸ ὁποῖον δὲν ἐκπροσωπεύει τὸ ὔφος τὸ ὁποῖον ὑπερασπίζομαι, ἀλλὰ μόνον στοιχεῖα αὐτοῦ.
 

Attachments

Last edited:

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
#66
ΓΚΜ Τροπάριον Κασσιανῆς ἀργόν, Νικολάου Πρωτοψάλτου
Πολύ σωστός, χρόνος, διαστήματα ο Γεώργιος σε αυτό το απαιτητικό μάθημα του Νικολάου! Ευχαριστούμε Εύγε!
 

prenumele

Παλαιό Μέλος
#68
ΓΚΜ Τροπάριον Κασσιανῆς σύντομον, Νικολάου Πρωτοψάλτου

ΓΚΜ
Τὸ παρὸν Τροπάριον τῆς Κασσιανῆς ἑρμηνευόμενον
μετὰ προσωπικοῦ ὕφους
ἀλλὰ καὶ μετὰ χρόνον ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον διπλόν εἰς βραδέαν χρονικὴν ἀγωγήν
ὡς καὶ μετὰ λαθῶν τινῶν εἰς διαρκείας
λόγου θέσεως καθιστῆς.

Ὁ διπλὸς χρόνου χρειάζεται ἄψωγον καταμέτρησιν
τουλάχιστον τριῶν μελῶν.

Τὸ Σμυρναιικὸν ὕφος δὲν ἀντιπροσωπεύει τὰς προτιμήσεις μου
καὶ ἡ ἡμέτερος φωνὴ οὐκ ἀρμώζει δι'αὐτὸ.

Τὸ μάθημα αὐτὸ χρειάζεται μελέτη ἀλλὰ καὶ φωνήν.

Ἐλπίζω ὄπως ἡ ἠχογράφησις αὔτη δώσει κατευθηντηρίους γραμμὰς τινὰς εἰς τοὺς μέλλοντας ψάλλειν ἀρτιοτέρως τὸ παρόν μάθημα, τὸ ὁποῖον, ἐπαναλαμβάνω, δὲν ἐκπροσωπεύει τὸ ὔφος τὸ ὁποῖον ὑπερασπίζομαι, ἀλλὰ μόνον στοιχεῖα αὐτοῦ. Ἀντιθέτως, ὑπάρχει πολυτιμότατον διὰ τοὺς συνθέτας ὀλιγοσυλλάβων γλωσσῶν (Ἀραβιστί. Γαλλιστί, Ἀγγλιστί, κ.ο.κ.)


Μουσικὸν κείμενον - Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης
(http://analogion.com/forum/showpost.php?p=189346&postcount=39http://analogion.com/forum/showpost.php?p=202412&postcount=36)


"Special": Ἰωάννου Σακελλαρίδου:wink:
[ἄνευ καὶ σὺν τεχνητοῦ ἰσοκρατήματος]
Μουσικὸν κείμενον - Σακελλαρίδου
(http://analogion.com/forum/showpost.php?p=196115&postcount=46)


ἕτερον ἐνδιαφέρον ἄκουσμα, ἄνευ τῶν φοβερωτάτων αὐτοῦ φάλτσων διὰ τῶν ὁποίων ἀντικατεστάθη άργότερα....

(http://www.youtube.com/watch?v=qwEIPjXftF4&index=17&list=UUmiCJ1ORDTYd-W7TE0vHfhw)
Ἰσοκράτημα = ἐπὶ τοῦ Νη ἐξ ἀρχῆς ἔως τέλους διὰ ὄλας τὰς ἠχογραφήσεις.
 

Attachments

Last edited:

prenumele

Παλαιό Μέλος
#69
ΓΚΜ

Τροπάριον Κασσίας μοναχῆς
μάθημα Γεωργίου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος
ἀντίστοιχον τοῦ
"καλοσυγκερασμένου κλειδοκυμβάλου" (γερμανικά: Das Wohltemperierte Klavier)
http://el.wikipedia.org/wiki/Το_καλοσυγκερασμένο_κλειδοκύμβαλο


ἔκτασις κάτω Νη - ἄνω Δι

Ξεκούραστος δύναμαι νὰ ψάλλω
== ψιθηριστῶς τὸν κάτω Πα καὶ σπανίως τὸν κάτω Ζω
== ἄνω Γα καὶ σπανίως ἄνω Δι

διὰ τὰ χαμηλὰ ἐγένετο μηχανικὴ παρέμβασις μὲ ἐλαχίστην καλυτέρευσιν: δὲν βοηθάει ἡ φωνή.

Τὸ μηχανικὸν ἰσοκράτημα ἐπροστέθη ἀργότερα.

Ἡ παροῦσα ἠχογράφησις
Δευτ 23 03 2015
ἀποτελεῖ τὴν Α' ἔκδοσιν ὕστερον μονομεροῦς μελέτης
Κυρ 22 03 2015
(εἶδε zip μετὰ σχεδιαγραμμάτων ἐπὶ τὸ πλεῖστον διπλοπαραλλαγῆς).Συνθέσεις μὲ ποικίλας παραχορδὰς εἶχον ἀκούση ἀπὸ μικρὸς άλλὰ καὶ μεγαλύτερος
παρὰ τοὺς Elie Khoury, Μάρδα, Ξηρόδημα, Λαγούρον καὶ Ἀνδρέου, ἡ σειρὰ ὑποδεικνύουσα καὶ τὴν πολυπλοκώτηταν τὴν ὁποίαν ἐχρησιμοπίει καθ'ἔκαστος.

Περὶ διπλοπαραλλαγῆς καὶ συσταματοποιήσεως διαστημάτων
http://analogion.com/forum/showpost.php?p=201074&postcount=35
http://analogion.com/forum/showpost.php?p=201292&postcount=58

Γίνεται χρῆσις

εἶτε τοῦ Κανόνως Α = αὐτούσια παραχορδὴ
δηλαδή, μετ'ἑνὸς κοινοῦ πατήμα ἐπὶ τοῦ φθοριζομένου φθόγγου, ὡς ἐπὶ τὸ πλείστον

ἢ τοῦ Κανόνως Β (διπλοπαραλλαγή)
δηλαδή, κοινά, ἐνσωματωμένα συστήματα
μετὰ δύο κοινῶν πατημάτων, συνήθως εἰς τὰ ἄκρα τῶν συστημάτων.

Ἐγένετο μία παρέμβασις εἰς τὸ κείμενον τῆς Μουσικῆς Bιβλιοθήκης = "στεναγμοὺς"
λόγου ἀνομαλίας ἐν τῇ παραλλαγῇ.

Κείμενον
http://analogion.com/forum/showpost.php?p=20232&postcount=1

Ἰσοκράτημα = Νη, ἀμετάβλητον ἀπὸ ἀρχῆς ἔως τέλους.

Ἄλλη "ἐκτέλεσις", μὲ τὴν ὁποίαν διαφωνῶ καθέτως,
http://www.youtube.com/watch?v=OGUNyRBjp1o

καὶ ἡ ὁποία ἐγένετο ἀφορμὴ τῆς παρούσης μελέτης τε καὶ ἠχογραφήσεως.

Αἴτια διαφωνίας:

Ἡ διπλοπαραλλαγὴ
οὐκ ἐστι συμβατὸς
μετὰ διαπασῶν κλίμακος τινος
περιεχούσης μόνον 12 πατήματα (ἀνεξαρτήτου κλιμακος! 68ΕΤ, 72ΕΤ, 53ΕΤ, κλάσματα, κ. ο. κ. )
ὄπως προσφέρει ὁ κάθε ἠλεκτρονικὸς ἰσοκράτης
(μόνον ὁ Βου ἀπαιτεῖ 4, τουλάχιστον, διαπορετικὰ πατήματα)

Μὲ τοὺς ὑπάρχοντες ἰσοκράτες,
πατώντας ἀλλαγήν ἴσου,
ἐκτελεῖτε μία ἁπλὴ ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ (transposition) βάσεως κάθε φθοριζομένης ἐνότητος
ἐπὶ ἑνὸς τῶν 12 πατημάτων.

Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὄτι οὐκ εἰσίν ΣΥΜΒΑΤΑΙ
ἄπασαι αἱ φθοριζόμεναι ἐνότηται
μετὰ τῆς ἀρχικῆς βάσεως,

ἐνῶ, ἐπαναλαμβάνεται,
ὑπάρχουσιν de facto συμβαταὶ
μετὰ τοῦ καθ'ἐκάστου ἰσοκρατήματος.

Ἐν ἄλλοις ῥήμασι:
Ἡ παραδοσιακὴ ψαλτικὴ δέχεται ΕΝΑ ἰσοκράτημα καὶ,
κατὰ συνέπειαν,
τὴν ταυτόχρονον ἀρμονίαν ἑνὸς ἢ καὶ δύο (ἐνσωματωμένων) συστημάτων.

Ἡ σύγχρονος μουσικὴ ἀντίληψις
καταλυμπάνει
τὴν ταυτόχρονον ἁρμονίαν ἑνὸς ἢ καὶ δύο (ἐνσωματωμένων) συστημάτων (μοναδικόν ἰσοκράτημα)
καὶ ἐκτελεῖ ἁπλὰς ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (transpositions).

Σχόλια
http://analogion.com/forum/showpost.php?p=70401&postcount=9

http://analogion.com/forum/showthread.php?t=6051
Ἐπὶ τῇ ἐκτελέσῃ, πρέπει νὰ σκέπτεταί τις τὰ ΚΟΙΝΑ πατήματα
τοῦ φθοριζομένου συστήματος
μετὰ τοῦ ἀρχικοῦ.
Πολλάκις δὲ, συμπίπτουσιν εἰς συμφωνίας
τρίτης, τετάρτης, πέμπτης καὶ ὀγδόης
μετὰ τῆς ἀρχικῆς βάσεως.

Περὶ τοῦ κλιτοῦ "ὀδυρομένη"
Ἡ προφορικὴ παράδοσις προσθέτη ΔΥΟ πατήματα ἐπὶ τῇ καταβάσει πρὸς τὸ Νη, ἴνα ἀκουσθῇ
ὁ Βου ἀνυψωμένος καὶ ἀμέσως ὔστερον εἰς τὴν θέσιν του.
Χρειάζετε σύντομος λαρυγγισμός, ὁ ὁποίος δὲν ἐκτελέσθη εἰς τὴν παρούσαν ἡχογράφησιν, μὲ συνέπειαν νὰ ἀκούγετε ὡς ζυγός (Βου φυσικός), ἀλλὰ μὲ τὸν Πα εἰς τὴν θέσιν του
τὸ ὁποίον ὑπάρχη ἐπίσης ὡς ἄκουσμα.


Ἡ σύνθεσις αὔτη ἴσως ἐπηρέασε μεταγενεστέρους συνθέτας ὄπως τὸν Νικόλαον Σμύρνης
οἱ ὁποίοι εἰσήγαγον τὰς πλείστας φθορὰς εἰς τὰ ἐντὸς τοῖς ἱεροὶς ναοὶς ψαλλόμενα,
χρήσιν μὲ τὴν ὁποίαν διαφωνῶ
(αἱ πολλαὶ ἀλλαγαὶ ἥ, καὶ ἀντιθέτως, ἐπαναλήψεις, διατελῶσι κουραστικαί).

Τὸ μάθημα αὐτὸ χρειάζεται μελέτη ἀλλὰ καὶ φωνήν.


Ἐλπίζω ὄπως ἡ ἠχογράφησις αὔτη δώσει κατευθυντηρίους γραμμὰς τινὰς εἰς τοὺς μέλλοντας ψάλλειν ἀρτιοτέρως τὸ μάθημα αὐτόν.
 

Attachments

Last edited:
#70
Εύγε Γεώργιε! Το μάθημα του Χουρμουζίου που ανέβασες θεωρείται από τα δυσκολότερα μαθήματα της εκκλησιαστικής μουσικής.
Ελάχιστοι ψάλτες γνωρίζουν την ύπαρξη του συγκεκριμένου μαθήματος και ακόμη λιγότεροι μπορούν να το ερμηνεύσουν
τόσο από άποψη φωνητικής έκτασης όσο και από θεωρητικής κατάρτισης. Επίσης, θερμά συγχαρητήρια και για τα μαθήματα του Νικολάου Σμύρνης που αναρτήθηκαν,
του οποίου οι συνθέσεις εν γένει θεωρούνται άκρως δύσκολες, όπως πολύ σωστά σημείωσαν οι κ. Σολδάτος και κ. Νικολουτσόπουλος.
 

prenumele

Παλαιό Μέλος
#71
ΓΚΜ
Κοινωνικὸν Κυριακῆς "Αίνεῖτε"
εἰς ἦχον α'
ήχητικὴ ἐκδοσις α'
Πέτρου Πελοποννησίου (Λακεδαίμωνος) τοῦ Λαμπαδαρίου

Ἡ μελέτη διαφορετικῶν κοινωνικῶν τοῦ Πέτρου δείχνη
τάσιν τινὰ πρὸς Καλοφωνικοὺς εἱρμοὺς
ἐν ἀντιθέσει ὡς πρὸς συνθέσεις ἄλλων.
 

Attachments

prenumele

Παλαιό Μέλος
#72
Περὶ κλιμάκων διατονικῶν και Χρυσῆς τομῆς ἀλλὰ καὶ ΧΡΟΝΟΥ κατὰ τὸν GKM


Περι κλιμακων

διατονικῶν κατὰ GKM :
4χ[212+161+125]//5χ[710]//8χ[1208]


καὶ χρωματικῶν β' ἦχου κατ'ὅμοιαν διφωνίαν χρυσῆς τομῆς:
3χ[219.29+135.53]//5χ[709.65]//8χ[1200]

Αἱ θεωρητικαι ερευναι προχωρωσιν.

Περὶ πενταχόδρου, ομοιας διφωνιας και διατονικου γενους
- ο Συμεωνίδης εθεωρησεν την ομοιαν διφωνιαν ως τεμνουσαν το διατονικον πενταχορδον κατα το ημισυ αυτου

- ο Συμεωνίδης, ομως, δεν εχει επισημως λαβει θεσιν ως προς την υπαρξην / χρησιν ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟΥ , ως προς το

ΦΥΣΙΚΟΝ (702c) πενταχορδου, ητοι, περιξ των 710c και ανω
οπως εχουν πραξει
(Albert Simon [http://lfze.hu/en/notable-alumni/-/...2;jsessionid=69F0250EDFCF27D5C9F8ED5AADBF2B43],
Andrea ATLANTI [μαθητρια αυτου αλλα και του Ζαχαριου Πασχαλιδη], ΓΚΜ).


Kατα την θεωριαν ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟΥ , ως προς το ΦΥΣΙΚΟΝ (702c) πενταχορδου, τοιουτου ειδους

πενταχορδον τυγχανει και το των 710c => 5χ710c

Τουτον δε προκυπτει εκ της τομης ΟΚΤΑΧΟΡΔΟΥ χρηζοντoς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ δυο και μονον διαστηματων,

ενος Μεγαλου τε και ενος μικρου
(αποκαλουμενα εις το εξης Μ και μ, αντιστοιχως)
και εχοντων σχεσιν αναμεταξυ των την χρυσην τομην, ητοι
Μ/μ = Φ = ((1+((5)^(1/2)))/2) = 1.61803398874989...... (εξισωσις 01)

οπως και σχεσιν εντος αντιφωνουντως ΟΚΤΑΧΟΡΔΟΥ
μ+Μ+μ+Μ+μ+Μ+μ= 4μ+3Μ= 1200c ...... (εξισωσις 02)

εκ των οποιων εξισωσεων η κοινη λυσις παρεχει ως αποτελεσμα
Μ = 219.2927972c
μ = 135.5304021c
ολικη διφωνια (Μ+μ) = 354.8231993c
5χ = 709.6463986c
8χ = 1200c.

Η της οκταχορδου Χρυσης τομης ολικη διφωνια
(Μ+μ) = 354.8231993c = 355c
αντιστοιχει, μεταξυ αλλων, και μετα των διφωνιων
του Β ηχου χρωματικου (Δι-Βου)
αλλα και διατονικου λεγετου (Δι-Βου)
τας οποιας εκτελουν οι οντως παραδοσιακοι ψαλται,
οπως ο Ιακωβος Ναυπλιωτης.


Προς απλοποιησιν, θελωμεν ονομαζειν το διαστημα αυτο τριχορδον Ομοιας Διφωνιας η 3χΟΔ= 355c.


Αντιρρησιν ως προς την ΑΝΤΙΦΩΝΙΑΝ του β ηχου επεφερε ο Παν Παπαδημητριου, βασει της σωστης αναφορας των γεγραμμενων παρα Χρυσανθου, οτι ο Β ηχος ΟΥΚ αντιφωνει.

Αλλη δε παρατηρησις τυγχανει η του Ευγ Σολδατου η οποια, βασει του Χρυσανθου, και παλιν, υπογραμμιζει οτι το διαστημα
Βου Νη του Β ηχου εστι μικροτερον του Βου Νη του πλ Δ ηχου


Τουτω ΔΕΝ αληθευει δια της χρησεως των ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ του Χρυσανθου.
Ni 1 0.000
Pa 8/9 203.910
Bou 22/27 354.547
οπου ο Βου Νη του Β ηχου ΟΔ ( 355c) ισουται του Βου Νη του πλ Δ ηχου (355c).


Αντιθετως, ομως, αληθευει μετα των διαστηματων 68ΕΤ του Χρυσανθου.

Ni 0
Pa 12 211.765
Bou 21 370.588

οπου ο Βου Νη του Β ηχου ( 355c) εστι μικροτερον του Βου Νη του πλ Δ ηχου (371c).Περὶ οκταχόδρου, πενταχόδρου, ομοιας διφωνιας και διατονικου γενουςΗ δημιουργεια αντιφωνουσης διατονικης κλιμακος, απαιτει
A+B+C+A+A+B+C, (A>B>C) ==> 3A+2B+2C = 1200c.

Η δημιουργεια ΚΟΙΝΟΥ διατονικου και χρωματικου ομοιοδιφωνικου πενταχορδου ΔΕΝ δυναται ινα επιτευχθη, εφ οσον
(κοινον Οκταχορδον) - (κοινον ομοιοδιφωνικον Πενταχορδον) = τριχορδον = ομοιοδιφωνικον τριχορδον
το οποιον ΔΕΝ δυναται να ειναι αλλον παρα το των 355 cents.


Αντιθετως, η ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ του ορου
(κοινον Οκταχορδον)
προσφερει την εξης ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΝ λυσιν διατονικῶν διαστηματων κατὰ τον GKM
A = 212c
B = 161c
C = 125c
και
A+B+C+A+A+B+C, (A>B>C) ==> 3A+2B+2C = 8χ[1208c]
τουτεστι
ΥΠΕΡΜΕΙΖΟΝΑ τονον
ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟΝ 5χ
αλλα και
ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟΝ 8χ! (1208c αντι δια 1200c)


Εαν καιτοι "παραλογον", ο ψυχοακουστικο στατιστικος καθηγητης πανεπιστημειου Κυριακος Τσιαππουτας ευρηκε

υστερον υψηλης τεχνολογικης καταμετρησεως των φωνητικων διατονικων διαστηματων του Ιακωβου, οτι ουτως ψαλλει,

στατιστικως, διαστηματα μεν ΦΥΣIΚΩΝ διαστηματων δια τον τονον και 5χορδον αλλα, αντιθετως, επαυξημενον

ΟΚΤΑΧΟΡΔΟΝ! Η συζητησις περι του αυτου θεματος προκειται να συνεχισθη.


Δια την ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΝ οκταχορδου εις 1200c του ΔΙΑΤΟΝΙΚΟΥ και μονον συστηματος
ΑΦΑΙΡΩΜΕΝ τον ορον [της ομοιας διφωνιας]
4μ+3Μ= 1200c ...... (εξισωσις 02)

και λυνωμεν δια ΚΟΙΝΟΝ πενταχορδον ([διατονικου 2Α, B, C] και [ομοιδιφωνικου χρωματικου 2(M+μ)]

χρηζοντας των επταφωνικων οριων της διατονικης κλιμακος
3A+2B+2C = 1200 (εξισωσις 03)


ως και των οριων του ΚΟΙΝΟΥ πλεον πενταχορδου
2A+B+C = 2(M+μ) => Μ= Φμ =>
2A+B+C = 2(Φμ+μ)
2A+B+C = 2μ(1+Φ)
με ορους
A>B>C
M>μ
A => υπερμειζον τονος
2(M+μ) => υπεραυξημενον πενταχορδον

Λυνωντας δια το μ ως προς το Α
4A+2B+2C = 4μ(1+Φ)
3A+2B+2C = 1200

A= 4μ(1+Φ)-1200
(A+1200) = 4μ(1+Φ)
μ= (1200+A)/(4(1+Φ))


Υστερον, τιθωντας, κατα τον Χρυσανθον
B/(B+C) = 9/(9+7) (εξισωσις 04)
και
C/(B+C) = 7/(9+7) (εξισωσις 05)

δημιωργωμεν πινακαν, οπου
αυξανωντας διαδοχικως την αξιαν του Α


ευρισκομεν
ως OPTIMAL SOLUTION

A 220
B 151.875
C 118.125
µ μ= (1200+A)/(4(1+Φ)) 135.597934
M 219.402066
3chord CHROM μ+M 355
5chord 710
8chord DIAT 1200
3chord DIAT B+C = (1200-3A)/2 270
8chord CHROM 3M+4μ 1200.597934
Phi 1.618033989

οπου και παρατηρωμεν

Υπερμειζωνα τονον αρκετα μεγαλον, 220c,
σχεδον ομοιον μεν του εκ της ιδιας διφωνιας
Μ = 219.402066c
αλλα και μικροτερον δε
του επεβδομου (8:7) ητοι 231.174c
οπως και
του 13/68ET ητοι 229.412c.


Επαυξαμενον πενταχορδον εις 710c.

Σχεδον ταυτησιν των οκταχορδων

8chord DIAT 1200
8chord CHROM 3M+4μ 1200.597934


Οντως, ο Β ηχος, με διαστηματα χρυσης τομης αλλα και κοινου πενταχορδου μετα του διατονικου γενους
ΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ, επι τη ακριβεια, ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΑΙ!


Ο υπερμειζον τονος υπαρχων αρκετα μεγαλος, επiλεξα ομαλοτεραν λυσιν με
τετραρδον διατονικον εχοντα διαστηματα

(A>B>C) 212 161 125 5χ 710 8χ 1208

αντι
(A>B>C) 220 152 118 5χ 710 8χ 1200

παρ ολον οτι επαυξανεται, συν του πενταχορδου (710c), και το οκταχορδον (1208c)!

====================

Περι του Χριστος Ανεστη και της διπλοπαραλλαγης

Εις την συγκρισην της εκτελεσεως του ΙΝ μετα της Θεωριας,

και λαμβαντας υπ'οψην τοσον την εξηγησιν του Ευαγ Σολδατου
οσο και τας εμου, καταμετρησεις

παρατηρουνται, εν τη εκτελεσει,
παρ ολης της χρησεως της ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ φθορας
διαστηματα χρυσης τομης 3χΟΔ
3chord CHROM μ+M 355c
ΜΟΝΟΝ κατωθι του ΚΕ

και αντι της ιδιας αυτης διφωνιας ΑΝΩΘΙ του Κε
την χρησιν διαστηματων διατονικης διφωνιας
ητοι 161 + 125 = 286c.


Bou Ga Di Ke Zo' Ni' Pa' Bou' Ga'
0.0 0
139.4 139
-10.2 -150
125.8 136
-13.6 -139
-220.9 -207
-377.3 -156
-186.9 190
-13.6 173
-200.5 -187
-377.3 -177
-13.6 364
153.0 167
326.3 173
482.7 156
343.3 -139
129.2 -214
-17.0 -146
-190.3 -173
-353.5 -163
163.9 517
387.5 224
166.6 -221
-3.4 -170
27.2 31
149.6 122
51.0 -99
-173.3 -224
-159.8 14
-495.8 -336
5.7 502
-183.5 -189
23.8 207
224.3 201
322.9 99
540.4 218
-169.9 -710
-373.9 -204
-479.3 -105
-173.3 306
13.6 187
-183.5 -197
-380.7 -197
-492.8 -112
-183.5 309================
Περι ρυθμου και χρονου

Δυστυχως, πολλοι επιμενουν εις το να εξηγουν

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΣ; δια επιστημονικης τινος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ προσεγγισεως πλεον
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΜΟΥΣ παραγωντας......


επιμενουν, λεγω, εις το να εξηγουν ΑΦΗΡΗΜΕΝΕΣ εννοιες δια μεσου ξεπερασμενων ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ μεθοδων ("το νοιωθω, μου ακουγετε, σιγουρα ειναι 2 μορια, ειναι τα συμφωνα, κτλ
[ανευ γνωσεως και χρησεως λογαριθμων, στατιστικης τε και φασματογραφου]").

Δηλαδη, τωρα οπου εχομεν και "ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΝ" εις την ψαλτικην,
επιμενουν μερικοι εις το οτι ΔΕΝ μας χρειαζεται,
επειδη η ιδιοι ισως ΔΕΝ καταλαβαινουν την χρησιν του
(ενω διαπραγματευονται θεωριας τε και αποψεις οριζουσας διαστηματα ποτε νανοσκοπικα και ποτε γιγανταια,

εν πασι αγνωσια η και πρειφρονησει της συγχρονου επιστημης περι στατιστικης καταμετρησεως αλλα και αντιληψεως ηχητικων δεδομενων).


Περαν αυτου, εχωσιν την πεποιθησιν οτι ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΩΝΤΑΙ ορθως καποιας λεπτομερειας,
ητε προκειται περι διαστηματων
ητε περι διαρκειων,

ενω, εις τας φαλτσας εκτελεσεις αυτων, αποκαλυπτεται οτι υπαρχωσιν ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΙ οσον αφορα

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΣ αποδεικνυμενας λεπτομερειας, διαστηματων τε και διαρκειων.

Οπως περι διαστηματων, ουτως και περι διαρκειων:
η θεωρωμεν οτι ο Ιακωβος Ναυπλιωτης ητο συνεχιστης παραδοσεως εξ αρχαιοτητος και προ Χρυσανθινης

εποχης, και, κατα συνεπειαν, αξιος μιμησεως υστερον ακροασεως της δισκογραφιας και των μαθητων αυτου

η θεωρωμεν οτι ο Ιακωβος Ναυπλιωτης ΟΥΚ ητο συνεχιστης παραδοσεως εξ αρχαιοτητος και προ Χρυσανθινης εποχης, και,
κατα συνεπειαν, ΟΥΧ υπαρχη αξιος μιμησεως, και θα επρεπε να αντικαταστησωμεν

αυτον (και την μεθοδον καταμετρησεως ΧΡΟΝΟΥ αυτου)
δια ΝΟΟΤΡΟΠΟΙΑΣ και εκτελεσεις ΡΥΘΜΟΥ κατα Ψαχον τε και Καραν,
ως και διαστηματων κατα Επιτροπην η Καραν και τοις συν αυτοις.Η Φασματογραφησις του Ιακωβου Ναυπλιωτου αποκαθιστα εἰκονικὴν μέθοδον ἀποδείξεως ὄτι οἱ παλαιοὶ ψάλται

ἐμμετροῦσαν ἀνὰ ΜΟΝΟΣΙΜΩΝ η καὶ ΔΙΗΡΗΜΕΝΩΝ ΑΝΙΣΟΔΙΑΡΚΩΝ κύκλων,

καὶ οὐχὶ κατὰ ΔΙ/TΡΙ/ΤΕΤΡΑ/ΠΕΝΤΑ/ΕΞΑ κτλ - σήμων ΙΣΟΔΙΑΡΚΩΝ συνεπτηγμένων συνόλων,
ΟΠΩΣ, ὑποχρεωτικῶς, ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ἀλλ'οὐκ ΑΚΡΙΒΟΓΩΡΕΙ ἡ Νέα Μέθοδος.

Πᾶσα διαφορὰ ἀναμεταξὺ θεωρητικῆς προσσεγήσεως τῆς ΝΕΑΣ γραφῆς ἔναντι τῆς παραδοσιακῆς ἐκτελέσεως τὴν ὁποῖαν καὶ προσπαθεῖ ὄπως περιγράψῃ
ΟΥ περιορίζεται, ἀναμεταξὺ ἄλλων, εἰς ἁπλὰς ἀλλαγὰς ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ἐντὸς ῥυθμοῦ τινός,
ἀλλὰ, μᾶλλον, εἰς ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΑΓΑΣ ΧΡΟΝΟΥ!


Η Φασματογραφησις του Ιακωβου Ναυπλιωτου ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ, εκ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ αποψεως, ακριβως

ΑΥΤΑ τα οποια υπογραμμιζει ο Σολδατος δια τον παραλληλισμον οπου επιτυγχανει μετα των εξ

αρχαιοτητος πηγων:
οτι εκαταφεραμε να ΔΙΑΣΩΣΩΜΕΝ τας παραδοσεις υμων εως της παρουσης εσχατης ωρας, παρα τας

παρεμβολας και παρεκτροπας διαφορων, κατα τον Πλουταρχον ΑΝΑΙΣΘΗΤΩΝ, αλλα, και κατα τον ΓΚΜ,

ΕΦΙΑΛΤΩΝ του γενους ημων.Αι μεθοδοι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣ αναλυσεως διαστηματων τε και διαρκειων εχωσιν αναρτηθει εδω(http://analogion.com/forum/showpost.php?p=197093&postcount=19)

YG
επιδιορθωθη το ηχητικον αρχειον διοτι ητο εμανες πως η ηχογραφησις επηγαζε εκ δυο πηγων
διαδοχικη
+20c => 0 cents διὰ τὸ πρωτο ημιση, εως παΤΗΗΗΗσας
και
διαδοχικη
+20c => 0 cents διὰ τὸ δευτερο ημιση, εκ του παΤΗΗΗΗσας


Δεν ετολμησα παρετερω επεμβασιν, αλλα με τον τροπον αυτον επροσεγγισθησαν η αρχικη και τελικη βασις, αλλα και η αλλαγη ηχογραφησεως εν το μεσω, οπου ακουγεται ξεκαθαρα. τουλαχιστον λογου διαφορων εις surrounding noise.

zip = περιεχει αρχειον Μελωδος 2013 με τας εν λογω κλιμακας
 

Attachments

Last edited:

prenumele

Παλαιό Μέλος
#73
(http://analogion.com/forum/showpost.php?p=202946&postcount=1)

Αγία κ Μεγάλη Τετάρτη 2015
Ακολουθία Μυστηρίου Αγίου Ευχελαίου

Εκκλησία
IΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ
Greece
Attiki
Γέρακας
T.K.: 153 44

Ο ΓΚΜ παντοτε ξεκινάει απ ευθείας από τις κανονικές του βάσεις

Εδώ, δυστηχως: χαμηλές βάσεις απὸ τους πρακτικούς ψάλτες και κούραση από το ξεκίνημα


περιεχόμενα = ότι τον άφησαν να ψάλλει

κάποια τραπάρια
2 Αποστολικά αναγνώσματα
1 Ευαγγελικόν ανάγνωσμα

Τροπάρια από Μικράν Παράκλησιν

και όταν απεχώρησε ο δεξιός ψάλτης
οι αριστεροί παρέμειναν

Δοξαστικόν Αγίων Αναργύρων =τέλος
Και νυν
Τροπάρια Κανόνος Ωδή α
διάφορα
Τροπάρια αίνων
Άξιον εστι, λέγετος χρόνος διπλόςΤροπάριον Κασσιας μοναχής,
μέλος συντετμημμένον παρά ΓΚΜ,
εκ στήθους
ύστερον αιτήσεως του π. Ελευθερίου
μέ κάποια συγκίνηση


ΥΓ
Αργότερα, στον όρθρο του Νιπτήρως
δεν τον άφησαν να πεί "κιχ"......
Απεχώρησε στο τέλος του κανόνα....
 

Attachments

Last edited:

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
#75
Καλή η προσπάθεια σας.. αλλά τον Απόστολο γιατι τον είπατε τόσο γρήγορα;
Πρώτον αυτό λέγεται υποδειγματική ψαλμωδία κι όχι καλή προσπάθεια

Δεύτερον, δεν έχεις κάνει ποτέ σου ευχέλαιο; Έτσι λέγονται ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, σύντομα, 7 Απόστολοι κι άλλα τόσα Ευαγγέλια.
 
Last edited:

prenumele

Παλαιό Μέλος
#76
Καλή η προσπάθεια σας..
Προσπάθεια; Ποιά προσπάθεια;
Πρόκειται γιά εκτέλεση, όπως
εδώ, πρόκειται για στατιστική γραπτής ύλης:
(http://analogion.com/forum/attachment.php?attachmentid=81703&d=1396861969)
(http://analogion.com/forum/showpost.php?p=189205&postcount=1)
ενώ δεν συνοδεύεται με "προσπάθειες" εκτέλεσης.


αλλά τον Απόστολο γιατι τον είπατε τόσο γρήγορα;
Ο ΓΚΜ ήταν επισκέπτης
και ο επισκέπτης κάνει ότι του λένε: σύντομα.
Η και δεν κανει ΤΙΠΟΤΑ εάν δεν του προτείνουν κάτι.

Η κανονική χρονική αγωγή του αποστολικού αναγνώσματος, για ευχέλαιο, δεν οσο αργή όσο τη Κυριακή, αλλά, όντως, ένα ελάχιστο βραδύτερη από αυτήν εδώ.

Δεν έχει δωθεί η ευκαιρία στο ΓΚΜ
και ούτε πρόκειται να του δωθεί
να ψάλλει μία ακολουθία με σωστές χρονικές αγωγές
στήν Ελλάδα ή στη Γαλλία
όπου όλα έχουν καταρρεύσει
και ακραιοποιθεί
(η πάρα πολύ αργά = Λειτουργικά Θεσσαλονικαίων
ή
πάρα πολύ γρήγορα = κανόνες à la ΕΛΒΥΧ)
όπως έψαλλε στο Μοντρεάλ= χρονικές αγωγές Πατριαρχικές, διαφορετικές από αυτές πού κατέγραψε ο Στανίτσας στό Τριώδιό του....

Το ευχέλαιο βγαίνει με ΟΛΑ τα γράμματα σε 75 λεπτά
με ενδιάμεσες χρονικές αγωγές
και όχι ακραίες όπως έγινε εδώ
και με καλούς αναγνώστες, οι οποίοι να μη συλλαβίζουν...
 
#77
Γεώργιε, μη γενικεύεις για την Ελλάδα. Εάν έρθεις στη Λάρισα θα τα πεις όλα όπως πρέπει και όπως θέλεις.
Ότι χρονικές αγωγές θέλεις. Εμείς εδώ είμαστε φιλόξενοι. Ούτε βιασύνες, ούτε τίποτα.
 
#78
Γεώργιε, μη γενικεύεις για την Ελλάδα. Εάν έρθεις στη Λάρισα θα τα πεις όλα όπως πρέπει και όπως θέλεις.
Ότι χρονικές αγωγές θέλεις. Εμείς εδώ είμαστε φιλόξενοι. Ούτε βιασύνες, ούτε τίποτα.
Ευπρόσδεκτος , όπως και κάθε μέλος του ψαλτολογιου .
Να πει ότι θέλει .
Με την γενίκευση διαφωνώ και γω .
Δεν εχω πάει ποτε απρόσκλητος κάπου .
Εικάζω ότι και γω ενδεχομένως να γινόμουν αποδέκτης , παρεμφερής συμπεριφοράς .
Αλλα θέλω να πιστεύω , απο όσο ξέρω , τα νέα παιδιά (λέω απο τη γενιά μας και κάτω , άλλης νοοτροπίας ) είναι φιλόξενα και καλλιεργημένα .
Εγώ προσωπικά , οποίος έρθει , γνωστός ή άγνωστος και είναι γνώστης ψάλλει .
 

prenumele

Παλαιό Μέλος
#79
Περι Ψαλτο αλεξιξενιας / Περι συναντησεως ΓΚΜ Βουδουρη

Δεν εχω πάει ποτε απρόσκλητος κάπου ..

Απο τον ΓΚΜ

Παλαια, δεν υπηρχε internet.
Και ουτε εχρειαζετο να στειλη καποιον συστατικην επιστολην ο ενας ιερευς προς τον αλλον δια να αναγγειλη την αφηξηιν του δεινα ψαλτου,
τη στιγμη οπου δεν επροκειτω περι διαγωνισμου θεσεως.

Απ οτι ενθυμουμε, οταν ο Βινακης επισκεφθη την Μητροπολην Αθηνων, και εμαθε ο Πρωτοψαλτης περι τινος επροκειτο εξ ιδιου στοματος του Βινακη, αφηκε αυτον ινα ψαλλει χερουβικον και τα υπολοιπα.
Ουδεποτε επαρεχωρησεν την θεσιν του.

Βινακης δεν ειμαι, αλλα απο καποιες φιρμες, θεωρω οτι γνωριζω και διατηρω καποιαν παραδοσιν.

Οταν εκατεβηκα Ελλαδα το 2011, ειχα βαλει ανακοινωσι == μονον ενας ιερεας εφιλοτιμηθη να με προσκαλεση να ψαλλω εις τον Πειραιαν, ως βοηθος βεβαια. Με εφιλοξενησαν, επισης, ο Αρχων Ανδρεας Γκοτσοπουλος και αργοτερα, ο Κωνσταντινος Σκραμουτσος.

Εφετος, εαν και θα χαιρωμουν να συμψαλλω με τον Ευαγγελο Σολδατο, ο οποιος εχει προοδευσει φανταστικως,
Μεγαλοβδομαδιατικα, κι ολας, δεν θα επηγαινα στην Υπαπαντη του Πειραια:
αλλο το υφος του Σφακιανακη-Στανιτσα και αλλο το δικο μου-
20ετην πολεμον του Πατριαχειο (Πριγγος-Στανιτσα), δεν υπαρχει λογος να τον συνεχισω στην Αθηνα.

Ουτως, εκαθησα σ ενα δωματιο, και ασχοληθηκα με αλλα θεματα.

Ειπα να υπαγω εις το Ευχελαιο.
Εσυστηθηκα, επηρα ευλογιαν απο τον ιερεα, και αργοτερα εσυστηθην εκ νεου και εις τον ψαλτην.

Με ερωτησε εαν γνωριζω μουσικα, και εαν ψαλλω καπου.
Οταν απαντα κανεις οτι γνωριζει μουσικα και οτι δεν εχει εκκλησια, οτι εχει 20 χρονια να ψαλλει τακτικα, και οτι ειναι περαστικως, ΔΕΝ τιθεται πλεον θεμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ === εγω θα τον αφηνα να ειπει πολλα == με αυτο το τροπο ακριβως, ως παιδι, εγνωρισα τον Τσολακιδη == ουτε διπλωμα μου εδειξε, ουτε ταυτοτητα.


Οι ανθρωποι εψαλλαν υπερβολικα χαμηλα, χωρις μπεκρυδιστικα, αλλα με ασχετες μουσικες γραμμες και χρονικες αγωγες.

Οτι μου εδωσαν, εψαλλα, μισο πνιγμενος.


Εις την απολυσιν, δεν ειχε μεινει πια φωνη. Εψαλλα διαφορους υμνους του ευχελαιου εις κανονικην χρονικην αγωγην.
Εσυγκινηθηκα οταν μου εζητησε ο ιερεας να ψαλλω το τροπαριον της Κασσιανης = δια προσωπικους λογους, και οχι για καθαρως τεχνικους-ψαλτικους.

Αλλο Ψ και αλλο εκκλησια.

Αυτο το οποιο εθεωρισα [B ]λιαν προσβλητικο[/B] ητο οτι δεν με αφησαν να ειπω ουτε ενα αλληλουια στην ακολουθειαν του Μυστ Δειπνου / Νιπτηρως.
Βεβαια, ειχε κι ενα iphone και ηχογραφουσε ο δεξιος == ενα αλληλουια να μου εδινε, θα ελεγε το επωμενο σωστα == ενω τωρα, ηχογραφησε 4 και ασχετα....

Κι επειδη δεν με αφησαν να ειπω ουτε ενα αλληλουια, επροσεκυνησα και εφυγα εις το τελος του Κανονος.

Αν ηθελα να παρμεινω μονον ακροατης, θα ειχα επιλεξει καποιο γυναικειο μοναστηρι οπου, συνηθως, τα λενε πιο λεβεντικα.


Αλλα θέλω να πιστεύω , απο όσο ξέρω , τα νέα παιδιά (λέω απο τη γενιά μας και κάτω , άλλης νοοτροπίας ) είναι φιλόξενα και καλλιεργημένα .
Επροκειτο περι δεξιου ψαλτου ηλικιας περιπου 35 ετων.


======

Την Τριτην, πρωτον ο Θεος, θα συναντηθω με την οικογενεια Βουδουρη.

Εαν υπαρχουν ερωτησεις, διευκρηνισεις, επισημανσεις, κτλ ας μου γνωστοποιηθουν.

Δυναται καποιος (Mιχαηλ Μαμαης η αλλος) να δημιουργησει, παρακαλω, ενα καταλαγο περι δακτυλογραφησεων (κειμενα και δακτυλογραφησαντες), δια να εχομεν μιαν πληρην ιδεαν της προοδου του εργου αυτου;


==========

Θα ευρισκομαι εν Αθηναις εως Παρ 24 Απριλιου τω εσπερας.
Γεωργιος
ΓΚΜ
g_michalakis@yahoo.fr
====
 
Last edited:

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#80
Γραφω με αφορμη τα συζητουμενα.
1. Θεωρειτε φιλοξενο το αναλογιο οπου σας παρακινουν να συμψαλλετε και δε σας δινουν πολλα κομματια να τα πειτε μονος σας
2. Στο δικο σας αναλογιο οταν φιλοξενειτε δινετε πολλα κομματια στους φιλοξενουμενους η συμψαλλετε μαζι τους;
3. Αν ερθει καποιος αγνωστος σας που διατεινεται οτι ψελνει ποσο τον εμπιστευεστε σε δυσκολα κομματια;
4. Οι ερωτησεις δεν αευθυνονται στον GKM, αλλα γινονται με αφορμη τοθεμα της φιλοξενιας που ετεθη.
 
Status
Not open for further replies.
Top