Γεωργιανό-Ἱεροσολυμιτικὸ Κανονάριο

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Τὸ Γεωργιανό-Ἱεροσολυμιτικὸ Κανονάριο εἶναι ἕνα Ἱεροσολυμιτικὸ τυπικό, τὸ ὁποῖο ἀκολουθοῦσαν καὶ οἱ Γεωργιανοὶ πιστοὶ. Διατηρεῖται σὲ Γεωργιανὰ χειρόγραφα τοῦ ι' αἰ., ἀνάγεται ὅμως στὸν ζ' αἰ.

Ἑλληνικὴ μετάφρασή του δημοσίευσε ὁ λειτουργιολόγος Ἀρχιμ. Κάλλιστος Μηλιαρᾶς στὸ περιοδικὸ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Νέα Σιὼν τ. ιδ' (1914) σὲ συνέχειες, ἐλλειπὲς στὸ τελευταῖο μέρος του.

Πλῆρες ἀναδημοσιεύτηκε αὐτοτελῶς τὸ ἴδιο ἔτος στὰ Ἱεροσόλυμα.

https://www.dropbox.com/s/egnoy1b1lk6woqh/ΚΑΝΟΝΑΡΙΟΝ.pdf?dl=0
 
Top