Γεωργιανή Εκκλησιαστική Μουσική

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Θα έλεγα πως τα περισσότερα μέλη που ακούγονται είναι πολυφωνικά, όχι απλώς τετραφωνικά. Οι Γεωργιανοί έχουν αναπτύξει εδώ και πολλούς αιώνες μιά δική τους πολυφωνία (η οποία απέχει πολύ από την ιταλικής κι έπειτα γερμανικής προελεύσεως Ρωσσική τετραφωνία όπως διαμορφώθηκε κατά τους 17-19 αί.). Κάπως συγγενή ακούσματα συναντά κανείς στην Κορσική και την Σαρδηνία, χωρίς τούτο να οφείλεται σε αλληλοεπιδράσεις.
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Η "παραδοσιακή" γεωργιανή εκκλησιαστική μουσική είναι τρίφωνη αλλά με αρμονία που δεν στηρίζεται αυστηρά στην θεωρία του ωδείου.
 

Shota

Παλαιό Μέλος
[Σημείωμα συντονιστή ΔΚ)] Μεταφέρθηκε από το θέμα Περί «Πατριαρχικής» και «Καραϊκής» σχολής

π. Μάξιμος;60715 said:

Ἁπλά σέ περιμένω πλουραλιστικό.

Είναι λίγο δύσκολο στην εποχή του Ταλιμπάν :D

ΥΓ. Επισυνάπτω το αργό εισοδικο της Μεταμορφώσεως κατά την ψαλτική παράδοση της δυτικής Γεωργίας («ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου...» όπως λέει ΤΑΣ).
 

Attachments

  • 16 Upalo mogvivline.mp3
    1.1 MB · Views: 58
Last edited by a moderator:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
ΥΓ. Επισυνάπτω το αργό εισοδικο της Μεταμορφώσεως κατά την ψαλτική παράδοση της δυτικής Γεωργίας («ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου...» όπως λέει ΤΑΣ).Τὸ ΤΑΣ δὲν προβλεπει εἰδικὸ εἰσοδικό.
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
{άσχετο}
Τελικά πολλές διαφορές το σλαβονικό ΤΑΣ από το ελληνικό έτσι;
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
{άσχετο}
Τελικά πολλές διαφορές το σλαβονικό ΤΑΣ από το ελληνικό έτσι;

Και τα ελληνικά από τα σλαβονικά μηναία. Ίσως κάποτε γράψω αναλυτικά για αυτά (μάλλον αφού πάρω σύνταξη! :D:D:D)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
ΥΓ. Επισυνάπτω το αργό εισοδικο της Μεταμορφώσεως κατά την ψαλτική παράδοση της δυτικής Γεωργίας («ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου...» όπως λέει ΤΑΣ).
Το προβλέπει το ρωσικό ΤΑΣ.
Τό βλέπω κι ἐδῶ («Господи, посли́ свет Твой и истину Твою, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святую Твою»).
Ψαλμός 42, 3 «ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου· αὐτά με ὡδήγησαν καὶ ἤγαγόν με εἰς ὄρος ἅγιόν σου».
 

Shota

Παλαιό Μέλος
Τό βλέπω κι ἐδῶ («Господи, посли́ свет Твой и истину Твою, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святую Твою»).
Ψαλμός 42, 3 «ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου· αὐτά με ὡδήγησαν καὶ ἤγαγόν με εἰς ὄρος ἅγιόν σου».

Και τα αντίφωνα του Ρωσικού ΤΑΣ είναι διαφορετικά (σε σχέση με τα Ελληνικά έντυπα). Αγνοώ την προέλευση.

Ἀντίφωνον Α'
Ψαλμός 65,1-2. Αλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, δότε δόξαν αἰνέσει αὐτοῦ. (δις)
Ψαλμός 76,19. Φωνὴ τῆς βροντῆς σου ἐν τῷ τροχῷ, ἔφαναν αἱ ἀστραπαί σου τῇ οἰκουμένῃ, ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ.
Ψαλμός 103,1-2. ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον.

Ἀντίφωνον Β'
Ψαλμός 47,3. ὄρη Σιών, τὰ πλευρὰ τοῦ Βορρᾶ, ἡ πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου. (δις)
Ψαλμός 77,54. Καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς ὄρος ἁγιάσματος αὐτοῦ, ὄρος τοῦτο, ὃ ἐκτήσατο ἡ δεξιὰ αὐτοῦ.
Ψαλμός 77,68-69. Τὸ ὄρος τὸ Σιών, ὃ ἠγάπησε, καὶ ᾠκοδόμησεν ὡς μονοκέρωτος τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ.

Ἀντίφωνον Γ'
Ψαλμός 124,1. Οι πεποιθότες ἐπὶ Κύριον ὡς ὄρος Σιών· οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.
Ψαλμός 124,2. ὄρη κύκλῳ αὐτῆς, καὶ ὁ Κύριος κύκλῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Ψαλμός 14,1. Κύριε, τίς παροικήσει ἐν τῷ σκηνώματί σου; ἢ τίς κατασκηνώσει ἐν ὄρει ἁγίῳ σου;
Ψαλμός 23,3. Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου καὶ τίς στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ;
 
Top