Βυζαντινοί Ύμνοι της Πεντηκοστής

#1
Με την ευκαιρία της εορτής της Πεντηκοστής, γενεθλίου ημέρας της εκκλησίας μας, σας παρουσιάζω μία ιστορική ηχογράφηση απο εκπομπή του ΕΙΡ (Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας) το έτος 1968 με την Βυζαντινή Χορωδία του Πρωτοψάλτου κ. Αθανασίου Πέττα.

Ακούγονται : α) "Κύριε Εκέκραξα" Α' Ήχου, μέλος Κων. Πρίγγου , β) Τρία ιδιόμελα του εσπερινού της Πεντηκοστής , γ) Το Δοξαστικό "Βασιλεύ Ουράνιε", μέλος Αθανασίου Πέττα, και τέλος το Κοντάκιον και το Απολυτίκιον της εορτής.

Σημείωση : Την μονωδια "... και σεβάσμιον" αποδίδει με έξοχον τρόπον και ύφος πατριαρχικόν, ο διακεκριμένος Πρωτοψάλτης και Δομέστικος της ΜτΧΕ κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος. Τον στίχο "Από φυλακής πρωϊας ..." σε Α' Ήχο όπως και τον στίχο "Ότι εκραταιώθη το έλεος ..." σε Β' Ήχο ψάλλει ο εικοσαετής τότε φοιτητής Κων. Γιαννούτσος μαθητής του κ. Αθαν. Πέττα, ενώ στον στίχο "Αινείτε τον Κύριον ..." ακούγεται ο κ. Χαραλαμπόπουλος μέλος της χορωδίας.

Πρόκειται για μία όντως υποδειγματική ερμηνεία ύφους, ομοιογένειας και χρονικής αγωγής.

Τέλος, είναι χαρακτηριστική η ωραία άρθρωση και καθαρότητα της φωνής του τότε εκφωνητού του ΕΙΡ κ. Νίκου Μπουγά.


Κωνσταντίνος Γιαννούτσος
 

Attachments

#2
Με την ευκαιρία της εορτής της Πεντηκοστής, γενεθλίου ημέρας της εκκλησίας μας, σας παρουσιάζω μία ιστορική ηχογράφηση απο εκπομπή του ΕΙΡ (Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας) το έτος 1968 με την Βυζαντινή Χορωδία του Πρωτοψάλτου κ. Αθανασίου Πέττα.

Ακούγονται : α) "Κύριε Εκέκραξα" Α' Ήχου, μέλος Κων. Πρίγγου , β) Τρία ιδιόμελα του εσπερινού της Πεντηκοστής , γ) Το Δοξαστικό "Βασιλεύ Ουράνιε", μέλος Αθανασίου Πέττα, και τέλος το Κοντάκιον και το Απολυτίκιον της εορτής.

Σημείωση : Την μονωδια "... και σεβάσμιον" αποδίδει με έξοχον τρόπον και ύφος πατριαρχικόν, ο διακεκριμένος Πρωτοψάλτης και Δομέστικος της ΜτΧΕ κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος. Τον στίχο "Από φυλακής πρωϊας ..." σε Α' Ήχο όπως και τον στίχο "Ότι εκραταιώθη το έλεος ..." σε Β' Ήχο ψάλλει ο εικοσαετής τότε φοιτητής Κων. Γιαννούτσος μαθητής του κ. Αθαν. Πέττα, ενώ στον στίχο "Αινείτε τον Κύριον ..." ακούγεται ο κ. Χαραλαμπόπουλος μέλος της χορωδίας.

Πρόκειται για μία όντως υποδειγματική ερμηνεία ύφους, ομοιογένειας και χρονικής αγωγής.

Τέλος, είναι χαρακτηριστική η ωραία άρθρωση και καθαρότητα της φωνής του τότε εκφωνητού του ΕΙΡ κ. Νίκου Μπουγά.


Κωνσταντίνος Γιαννούτσος
Ωραιότατη χορωδία κύριε Γιαννούτσο.Συμμετείχαν στην εν λόγω ηχογράφηση

επίσης και οι: Φυσέκης και Κατσώνης.Φοβερή εκτέλεση!! Καταπληκτικές Βάσεις.

Χορωδία με νόημα!!!:wink:
 
#3
Τότε παίρναμε το ραδιοπρόγραμμα και βλέπαμε τις λεπτομέρειες των εκπομπών και εκπομπές σαν αυτή δεν τη χάναμε, αλλά δυστυχώς το μαγνητόφωνο για μας ήταν "απαγορευτικό"....
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#4
Άκουσα μόλις το πρώτο κομμάτι. Εντυπωσιάστηκα από το αυστηρότατο ισοκράτημα, που στον α' ήχο δεν κατεβαίνει για αρμονική συνήχηση στο Νη, παρά μόνο συμψάλλει στις γραμμές κάτω από τον Πα μαζί με τους μελωδούς. Ακόμη, δεν ανεβαίνει στον Γα για τη γραμμή του «κεκραγέναι με» αλλά παραμένει στον Πα, όπως κάνει και ο Παναγιωτίδης στο «εις την άνω Ιερουσαλήμ» του «Ερχόμενος ο Κύριος» που είναι όμοια γραμμή.

Ούτε στον β' ήχο δεν κάνει αρμονικό Γα αλλά παραμένει αυστηρά στο Δι. Το μόνο ξένο για μένα, που πρωτοάκουσα πρόσφατα σε χορωδία του Βασιλικού και μόλις κατάλαβα από πού το έκλεψε, είναι το ισοκράτημα στο Νη στις εντελείς καταλήξεις του β' στο Βου («συνάναρχον Υιόν», 6:39).
 

Greekψαλτης

Ψαλῶ τῶ Θεῶ μου, ἕως ὑπάρχω.
#5
Τότε παίρναμε το ραδιοπρόγραμμα και βλέπαμε τις λεπτομέρειες των εκπομπών και εκπομπές σαν αυτή δεν τη χάναμε, αλλά δυστυχώς το μαγνητόφωνο για μας ήταν "απαγορευτικό"....
Ωραίες εποχές τις οποίες οι νεώτεροι δεν ζήσαμε και κατά τις οποίες δραστηριοποιούνταν καταπληκτικές χορωδίες εκκλησιαστικής μουσικής σαν και αυτή που ακούσαμε, και το σημαντικότερο είναι οτι είχαν θέση στη δημόσια ραδιοφωνία.
 
Top