Βυζαντινή Χορωδία Μελωδών Χανίων «Όσιος Νικόλαος ο Κυδωνιεύς»

lagoudakis

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
#1
Από τη συμμετοχή της Χορωδίας Μελωδών Χανίων «Όσιος Νικόλαος ο Κυδωνιεύς» στην εκδήλωση που περιγράφεται εδώ.

Βυζαντινή Χορωδία Μελωδών Χανίων «Όσιος Νικόλαος ο Κυδωνιεύς»
Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Χανίων
Διευθύνει ο κ. Αντώνιος Κλουβιδάκης

 1. Η αμαρτωλός έδραμε, εκ του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης, σε ήχο β'
  μέλος Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου

 2. Σε τον της Παρθένου Υιόν, εκ του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης, σε ήχο α'
  μέλος Αντωνίου Κλουβιδάκη

 3. Συντρέχει λοιπόν, εκ του Όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης, σε ήχο β'
  μέλος Αντωνίου Κλουβιδάκη

 4. Πασαπνοάριον-Δύο και πονηρά, εκ του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής, σε ήχο γ'
  μέλος Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου

 5. Σήμερον ο Άδης, εκ του Εσπερινού του Μεγάλου Σαββάτου, σε ήχο πλ. δ'
  μέλος Αντωνίου Κλουβιδάκη

 6. Αναστάσεως ημέρα, Δοξαστικόν Αίνων της Κυριακής του Πάσχα, σε ήχο πλ. α'
  μέλος Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου

 7. Απολυτίκιον Οσίου Νικολάου του Κυδωνιέως σε ήχο γ'
  μέλος Αντωνίου Κλουβιδάκη

 

Attachments

Top