Βυζαντινή Χορωδία ''Εμμανουήλ Χατζημάρκος''

jinxsalonika

Ηλίας Πανουράκης
#1
Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία: ""Εμμανουήλ Χατζημάρκος"" του Πρωτοψάλτου-Χοράρχου και Καθηγητού Ευγενίου Χαρδαβέλλα
Ενδεικτικό ηχητικό.
 

Attachments

Top