Βυζαντινή Πατριαρχική Χορωδία Παύλου Φορτωμά

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#22
Τό ὡραιότατο δοξαστικό τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων "Αὐγούστου μοναρχήσαντος...", τονισμένο σέ δεύτερο ἦχο ψάλλει ἡ βυζαντινή χορωδία τοῦ Παύλου Φορτωμᾶ. ἄριστη ἀπόδοση!
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#23
Ψηφιοποίησα ραδιοφωνική εκπομπή της Κυριακής 29ης Ιανουαρίου 1989.
Ψάλλει η χορωδία του Παύλου Φορτωμά.
Οι περισσότεροι όμως ύμνοι αποδίδονται μονωδιακώς από μέλη της χορωδίας.
Ήχος καθαρός, άκουσμα τέλειο.
 

Attachments

Top