Βάπτιση στα Αγγλικά

#1
Καλησπέρα,

Μήπως κανείς έχει την Ακολουθία της Βαπτίσεως στα Αγγλικά (ακόμη καλύτερα και σε βυζ. σημειογραφία) ή τουλάχιστον τις καταβασίες, "Στυαρόν χαράξας...".
Ευχαριστώ, καλή Ανάσταση!!!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Διάφορες σελίδες ἔχουν την Ακολουθία της Βαπτίσεως στα Αγγλικά.
http://www.goarch.org/chapel/liturgical_texts/catechumen
http://www.goarch.org/chapel/liturgical_texts/baptism

http://www.anastasis.org.uk/baptism.htm

http://www.christopherklitou.com/order_before_baptism_euchologion.htm
http://www.christopherklitou.com/the_service_of_holy_baptism_euchologion.htm

Τίς καταβασίες τίς βλέπετε ἐδῶ στό τέλος κάθε ᾠδῆς:
http://www.anastasis.org.uk/sep01ml.htm

Μουσικά γιά βάπτιση καί καταβασίες δέν ὑπάρχουν στό Ψ, στό ἀγγλικό φόρουμ, στό ὁποῖο ὅμως μπορεῖτε νά ὑποβάλλετε νέο/α θέμα/τα.​
 
Top