Α' ἀντίφωνο λειτουργίας

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Ἀπὸ τὸν πρῶτο στίχο τοῦ α' ἀντιφώνου τῆς λειτουργίας τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἔχει ἐκπέσει στὰ μηναῖα ἡ ὑπογραμμισμένη φράση:

Ὁ Θεός, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλιπές με; (ψ. κα' 2).
 
Last edited:
Top