Αἶνοι Κυριακῆς μετὰ τὴν Χριστοῦ γέννησιν

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Τὰ ἰδιόμελα τῶν αἴνων τῆς 25ης καὶ 26ης Δεκεμβρίου παρουσιάζονται μὲ διαφορετικὴ σειρὰ στοὺς αἴνους τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Χριστοῦ γέννησιν.
 
Top