Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Γιά τή σημερινή Ἐπέτειο.
«Αμνέ του Θεού»
Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο
σε ήχο πλ.α΄ πεντάφωνο
Σύνθεσις: Άρχοντος μουσικοδιδασκάλου Γεωργίου Α. Τσατσαρώνη Φωκαέως
Ερμηνεία: Βυζαντινός χορός «Αντιφωνικόν Μέλος»
υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Γεωργίου Καμαργιάρη.​

 
Top