Αστοχία τυπικής διατάξεως

#1
Από την Τυπική Διάταξη του Ψυχοσαββάτου: " Κανών: Τοῦ Τριῳδίου·«ᾎσμα ἀναπέμψωμεν…». Ἐάν δέν θά ψαλῇ ὁ Κανών, ἀμέσως μετά τόν Ν΄ λέγομεν τόν Εἱρμόν τῆς γ΄ ᾨδῆς «Ὁ στερεώσας ἐν τῇ χειρί σου…», Αἴτησις, «Ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός ἡμῶν…»".

Κατά την ταπεινή μου άποψη τα υπογραμμισμένα αποτελούν άστοχη διευκρίνιση καθώς πρόκειται περί επισήμου Τυπικού. Άλλο , βέβαια, η οικονομία που μπορεί να εφαρμόζεται "δια ένδειαν , λειψανδρίαν, ραθυμίαν κτλ" και άλλο η επίσημη πρόβλεψη.
Νομίζω, άλλωστε, ότι ο σκοπός των κατ' έτος εκδιδομένων βοηθημάτων Τυπικού πρέπει να είναι και η φιλοτίμηση επί το βέλτιον και όχι η καταγραφή της επικρατούσης χαλαρώσεως, δικαιολογημένης ή μη.

Ποια η άποψη των ειδημονεστέρων;
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#2
Από την Τυπική Διάταξη του Ψυχοσαββάτου: " Κανών: Τοῦ Τριῳδίου·«ᾎσμα ἀναπέμψωμεν…». Ἐάν δέν θά ψαλῇ ὁ Κανών, ἀμέσως μετά τόν Ν΄ λέγομεν τόν Εἱρμόν τῆς γ΄ ᾨδῆς «Ὁ στερεώσας ἐν τῇ χειρί σου…», Αἴτησις, «Ὅτι σύ εἶ ὁ Θεός ἡμῶν…»".

Κατά την ταπεινή μου άποψη τα υπογραμμισμένα αποτελούν άστοχη διευκρίνιση καθώς πρόκειται περί επισήμου Τυπικού. Άλλο , βέβαια, η οικονομία που μπορεί να εφαρμόζεται "δια ένδειαν , λειψανδρίαν, ραθυμίαν κτλ" και άλλο η επίσημη πρόβλεψη.
Νομίζω, άλλωστε, ότι ο σκοπός των κατ' έτος εκδιδομένων βοηθημάτων Τυπικού πρέπει να είναι και η φιλοτίμηση επί το βέλτιον και όχι η καταγραφή της επικρατούσης χαλαρώσεως, δικαιολογημένης ή μη.

Ποια η άποψη των ειδημονεστέρων;
Από πού ακριβώς προέρχεται (την Τυπ. Διάταξη ποιού βοηθήματος) το παράθεμα;
 
#5
Τωρα δεν ξέρω ποιο ειναι το χειρότερο .
Το ότι κάνουμε (και λέμε ) κατ οικονομία ,απο ραθυμία ,λειψανδρία η ένδεια ,οπως εύστοχα παρατηρεί ο συνάδελφος ,´μεσα στην εκκλησία ,κατα τις ακολουθίες ή το να αναγράφεται πλέον και στα επίσημα τυπικά .
Ειναι προς προβληματισμό όλων ...
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#6
Τοὐλάχιστον ἡ ἀντίστοιχη διάταξις τοῦ 2014, ἔχει τὸν κανόνα, χωρὶς σημειώσεις:

Τὰ νεκρώσιμα εὐλογητάρια καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ (ἄνευ ὀνομάτων).
Εἶτα τὸ κάθισμα· «Ἀνάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ· «Καὶ πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ἐκ Παρθένου ἀνατείλας».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανὼν τοῦ Τριῳδίου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 8 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς τὸ κάθισμα· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς ὑπομείνας». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν ταχεῖάν σου σκέπην».
Βέβαια τό 2014, εἴχε ...Καταβασίες, τὸ ὁποῖο ὅμως διορθώθηκε τό 2019.

Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσει ὅλους μας νὰ γίνουμε φιλακόλουθοι, καὶ εἰδικὰ ὅσους καθορίζουν τὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας.
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#7
Τωρα δεν ξέρω ποιο ειναι το χειρότερο .
Το ότι κάνουμε (και λέμε ) κατ οικονομία ,απο ραθυμία ,λειψανδρία η ένδεια ,οπως εύστοχα παρατηρεί ο συνάδελφος ,´μεσα στην εκκλησία ,κατα τις ακολουθίες ή το να αναγράφεται πλέον και στα επίσημα τυπικά .
Ειναι προς προβληματισμό όλων ...
Καὶ τὸ ἕνα, καὶ τὸ ἄλλο πρέπει νὰ διορθωθοῦν ἐπικαλούμενοι τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ.

Ἂν προσευχόμασταν (ὅλος ὁ λαός) συνειδητὰ καὶ μὲ λαχτάρα ἔστω μισὴ ὥρα τὴν ἡμέρα σπίτι μας ἀφιερώνοντάς την στὸν Θεό, πέραν (ἐννοεῖται) τῶν Ἀκολουθιῶν στὴν Ἐκκλησία, τῆς Κυριακῆς, καὶ ἔστω μιᾶς ἀκόμη ἡμέρας, καὶ διαβάζαμε καὶ ἕνα κεφάλαιο ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη.... γιὰ λίγο καιρὸ νὰ τὸ κάναμε αὐτό.... μετὰ θὰ ἐρχόταν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ὄχι ἀπὸ τὸν ὅποιον μηδαμινὸ ἀγῶνα μας ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἔλεός Του, καὶ (ἀβίαστα) θὰ μᾶς ἔσπρωχνε στὴν Ἐκκλησία προτοῦ νὰ ἀρχίσει τὸ Εὐλογητός.
 
Last edited:

dimitris

Παλαιό Μέλος
#8
Υπερωρίες για το σπίτι. Ευχάριστες.
Μακάριοι οι ακολουθούντες την οδόν ταύτην.
Πλην όμως και σαφώς η πλάνη ποτέ δεν αγγίζει τους κλίνοντας αυχένας στην εκκλησία αλλά πάντα στο σπίτι. Πάντα εκτός εκκλησίας (στην οποία υπάρχει διαδοχή).
Κι όταν λέμε πλάνη, εννοούμε τόν πλανήτη που δέν γυρίζει γύρω απ΄ τον ήλιο αλλά πλανάται σε σκοτεινές σελήνες.
«οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.»
ένα απλό αμήν του ψάλτη του λαού
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#9
Πρώτα ἀπὸ ὅλα οἱ Ἀκολουθίες στὴν Ἐκκλησία, ὅπως πολλάκις τὸ ἀναφέρω (βλ. π.χ ἐδώ), καὶ γιὰ αὐτὸ γράφω καὶ τὰ βιβλία μὲ τὶς τυπικὲς διατάξεις.

Υπερωρίες για το σπίτι. Ευχάριστες.
Μακάριοι οι ακολουθούντες την οδόν ταύτην.
Πλην όμως και σαφώς η πλάνη ποτέ δεν αγγίζει τους κλίνοντας αυχένας στην εκκλησία αλλά πάντα στο σπίτι. Πάντα εκτός εκκλησίας (στην οποία υπάρχει διαδοχή).
Κι όταν λέμε πλάνη, εννοούμε τόν πλανήτη που δέν γυρίζει γύρω απ΄ τον ήλιο αλλά πλανάται σε σκοτεινές σελήνες.
«οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.»
ένα απλό αμήν του ψάλτη του λαού
Ὁ πλανήτης γυρίζει πάντα γύρω ἀπὸ τὸν ἤλιο. Ὁ δορυφόρος γυρίζει γύρω ἀπὸ πλανήτη.

Δηλ. κινδυνεύει περισσότερο ἀπὸ πλάνη ἂν κάποιος (ποὺ ἔχει πνευματικὸ καὶ ἐξομολογεῖται πλήρως) ἀφιερώσει λίγη ὥρα προσευχῆς στὸν Χριστὸ κάθε ἡμέρα (ἐν τῷ ταμείῳ του χωρὶς νὰ τὸ διαλαλῇ), καὶ δὲν κινδυνεύει ἂν τὴν ἴδια ὥρα τὴν ἀφιερώσει στὸ καφενεῖο ἢ στὴν τηλεόραση ἢ στὰ παίγνια;

Πιὸ πολὺ κινδυνεύει νὰ πέσει σὲ πλάνη στὸ καφενεῖο ἢ στὴν τηλεόραση ἢ στὰ παίγνια, παρὰ στὴν προσευχή.

Τόσοι Ἅγιοι (καὶ πρὶν κἂν γίνουν μοναχοί), καὶ τόσοι παπποῦδες καὶ γιαγιάδες, ἀφιέρωναν προσωπικὸ χρόνο προσευχῆς στὸν Θεὸ πέραν ἀπὸ τὶς Ἀκολουθίες στὴν ἐκκλησία.

Τόσοι μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ κάνουν καθημερινὰ τὸν κανόνα τους (στὸ κελλί/σπίτι τους), καὶ πᾶνε φυσικὰ στὶς Ἀκολουθίες στὴν ἐκκλησία.

Καὶ ὁ Χριστὸς μίλησε γιὰ προσωπικὴ προσευχὴ ἐκτὸς ἐκκλησίας: «σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ», Ματθ. στ' 6.

Ἡ πλάνη δὲν ἀγγίζει -χάριτι Θεοῦ- τοὺς ταπεινούς. Γιατὶ ἡ πλάνη εἶναι ὑπερηφάνεια.

«οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.»
Σωστά, ἀλλὰ ἐπίσης λέει ὁ Χριστὸς: «Τί δέ με καλεῖτε, Κύριε Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω;»

καί ὁ Ἀπόστολός Του: «Γίνεσθε δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταὶ, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς».
 
Last edited:
Top