Αστέριος Δεβρελής - Χερουβικόν, Ήχος βαρύς (εκλογή θέσεων)

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Όπως έγραψα και αλλού είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει σε Χερουβικό βαρέος! Μοναδικό! Το απογειώνει! Κρίμα αυτός ο γίγας να σταματήσει το ψάλσιμο προ 45 χρόνων, είχε να δώσει πολλά!!!

Τα ηχογραφημένα τμήματα της Ακολουθίας έχουν αναρτηθεί εδώ.


Πρόκειται για μία εξαιρετική εκτέλεση Χερουβικού σε ήχο βαρύ από τον τ. Πρωτοψάλτη του Ι. Ν. Αγ. Φανουρίου & Τ. Προδρόμου Θεσσαλονίκης κ. Αστέριο Δεβρελή από ηχογράφηση Κυριακής της Πεντηκοστής στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Θέλοντας να αναρτήσω το μέλος αυτό, συνάντησα έναν τεράστιο σκόπελο: το μέλος του δεν καταγράφεται πουθενά αυτούσιο. Μεγάλο τμήμα του, βέβαια, και συγκεκριμένα από το «μυστικώς» ως το «Τριάδι», το παραθέτει σχεδόν αυτούσιο ο κ. Δεβρελής στη Θεία Λειτουργία του στο αργό Χερουβικό του. Με πολύ ψάξιμο, διαπίστωσα πως πολλά τμήματα εμπεριέχονται σε Χερουβικό του Αθανασίου Παναγιωτίδη σε ήχο βαρύ που μας παραδίδεται από αντίγραφα του μαθητή του κ. Μιχάλη Παπασάββα και μιας άλλης εξίσου φερέγγυας πηγής. Για τις ανάγκες του βίντεο, καθαροέγραψα το Χερουβικό αυτό αντιπαραβάλλοντας τα χειρόγραφα και αποκαθιστώντας 1-2 ορθογραφικά λάθη. Κατά τον κ. Δεβρελή, τα χειρόγραφα της άλλης πηγής είναι αντίγραφα δικών του καταγραφών, όμως τα πρωτότυπα δεν τα έχει πλέον στα χέρια του.

Εικάζω πως η μορφή αυτή του μέλους του Παναγιωτίδη είναι συντετμημένη, καθώς πολλές φράσεις (πχ «Τριάδι», που δεν παρατίθεται στο βίντεο) κόβονται απότομα, εντούτοις, ελλείψει των πρωτοτύπων, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αν ευσταθεί η εικασία αυτή, μπορεί και ολόκληρο το μέλος του βίντεο να είναι κατ' απαγγελίαν Αθανασίου Παναγιωτίδη.

Πέραν των δύο αυτών πηγών, ψάλλεται και μια θέση του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ακόμη, η κατάληξη στον «Πα» στο «αποθώμεθα» είναι από το αργοσύντομο Χερουβικό του κ. Δεβρελή και η χρωματική πτώση που αρχίζει το «μέριμναν» είναι κομμάτι μικρό μιας ευρύτερης αλυσίδας του αργού.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, και στα σημεία που παρακολουθούμε με το κείμενο, ψάλλει ο κ. Δεβρελής κάποιες μουσικές φράσεις εκτενέστερες, δε θεωρήθηκε όμως σκόπιμο να αλλάξει η παράθεση για το μικρό χρονικό τους διάστημα.
Παρακάτω επισυνάπτω τη δακτυλογράφηση του Χερουβικού του Παναγιωτίδη. Έχω ενστάσεις σε κάποια σημεία ως προς το αν στο πρωτότυπο υπήρχε γοργό ή κλάσμα, εντούτοις τις ιδιομορφίες αυτές τις είχαν και οι δυο πηγές μου, οπότε τις σεβάστηκα.
 

Attachments

Last edited:
Top